II Kongres Prawników Polskich. 1 czerwca 2019 r. w Poznaniu

II Kongres Prawników Polskich. 1 czerwca 2019 r. w Poznaniu

1 czerwca 2019 r. odbędzie się w Poznaniu II Kongres Prawników Polskich. Zarejestrowałem się i wezmę udział w Kongresie. Rejestracji można dokonać on-line a zaszczyt udziału w Kongresie kosztuje 170,- zł. Zdecydowałem się na ten wydatek w zasadzie tylko dlatego, że bardzo interesuje mnie zapowiedziane w programie Kongresu: Sprawozdanie przewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, prof. Wojciecha Popiołka. Jak mniemam, będzie to sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Być może dowiemy się ile razy Członkowie Komisji się spotkali, jakie projekty opracowała Komisja, jaki był społeczny skutek prac Komisji. Ciekawi mnie to, bo Społeczna Komisja Kodyfikacyjna powstała w rok po I Kongresie Prawników Polskich, który się odbył w Katowicach; na stronie internetowej Komisji nie ma żadnej wzmianki o jej pracach. W mediach, od dnia powstania Komisji, nie znalazłem ani jednej informacji o jej pracach bądź inicjatywach. Na stronie internetowej Komisji, w zakładce formum dyskusyjne, czytam, że zarejestrowanych uczestnikami forum jest pięciu, (Ostatnio zarejestrowanym jest Przewodniczący Komisji Wojciech Popiołek), którzy w ciągu dwóch lat od I Kongresu dyskutowali na forum w 3 tematach, publikując 5 głosów w dyskusji.

Byc może Przewodniczący Prof. dr hab. Wojciech Popiołek w swoim sprawozdaniu przedstawi jakieś tajne prace Komisji, o których środowiska prawnicze nie były informowane i wyjdzie mu, że Komisja odniosła wielki sukces a jej głos jest doniosłym wkładem w proces legislacyjny i przekształcenia systemu prawnego w Polsce. Aby tego posłuchać warto wydać 170,- zł. W uchwale I Kongresu mogliśmy przeczytać: Należy powołać Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, reprezentującą różne zawody prawnicze. Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazane podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą komkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem kongresu. No bardzo jestem ciekaw jakież to projekty opracowała Społeczna Komisja i przekazała właściwym podmiotom. (Swego czasu wspominano o projekcie ustawy o ławnikach gospodarczych – ale to był projekt Iustitii a nie Komisji, zresztą nic z tego nie wyszło, bo w Sejmie taki projekt nie zaistniał).

Organizatorami II Kongresu Prawników Polskich są: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Iustitia oraz Naczelna Rada Adwokacka. Na stronie internetowej II Kongresu, Pan Prezes Maciej Bobrowicz pisze: Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona państwa prawa, obrona niezawisłości sędziowskiej, proobywatelskie zmiany w kpc oraz walka z mową nienawiści. Nasze spotkanie będzie także doskonalą okazją do podsumowania dorobku Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Ciała, które powołaliśmy na I Kongresie.

Otóż jestem nieco odmiennego zdania. I Kongres Prawników Polskich w Katowicach był – moim zdaniem – jedną wielką kompromitacją środowisk prawniczych. A może inaczej. Nie tyle kompromitacją, co dowodem na niemoc środowisk prawniczych w procesie kształtowania prawa, niemoc w zakresie wpływu na ustawodawcę. Kongres zakończył się podjęciem nic nie znaczącej uchwały bez wyrazu. Jak będzie teraz ?

Obawiam się, że podobnie.

Nie wątpię, że wytąpienia prelegentów w toku paneli dyskusyjnych będa ciekawe. Tylko co z tego ? Skończy się ponownie nijaką uchwałą, że prawnicy wyrażają daleko idące zaniepokojenie.

Bez aktywnej działalności politycznej w Sejmie RP, bez aktywizacji politycznej środowisk prawniczych i zaangażowania się w wybory, prawnicy nie zdziałają nic. Trzeba skonczyć z tą fałszywą “apolitycznością” organizacji zwodowych środowisk prawniczych i działać tam gdzie prawo powstaje. Samorządy prawnicze powinny zachęcać przedstawicieli zawodów prawniczych do kandydowania w wyborach parlamentarnych, udzielać kandydatom wsparcia; ba, nawet dołożyć starań aby ugrupowania polityczne – bez względu na opcję – umieściły na swoich listach wyborczych odpowiednią ilość prawników-praktyków.

Podczas II Kongresu Prawników Polskich będzie nowocześnie i informatycznie; organizatorzy opracowali specjalną aplikację na urządzenia mobilne służącą m.in. do zadawania pytań oraz przekazującą najbardziej aktualne informacje, program czy specjalne materiały dla uczestników Kongresu.

Aplikacja jest już gotowa do pobrania!

Obawiam się jednak, że aplikacja mobilna – choć trzeba pochwalić za tę inicjatywę organizatorów – Kongresowi nie pomoże; taki przerost formy nad treścią.

Sam Kongres stanie się po prostu miłym wspomnieniem imprezy towarzyskiej.

Jerzy Marcin Majewski
adwokat