ILUSTROWANY MAGZYN ADWOKACKI

O Adwokaturze Polskiej i wykonywaniu zawodu adwokata.

O prawnych aspektach wydarzeń politycznych

i politycznych uwarunkowaniach przekształceń prawa.

XV lat portalu MacLawye®


Koleżanki i Koledzy

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

W 2007 r. (po dwóch latach obecności w sieci) zawiesiłem w Internecie witrynę MacLawye®. Początkowo miała to być witryna promująca pośród prawników sprzęt komputerowy firmy Apple, którego jestem wielkim fanem (stąd charakterystyczny nick internetowy Mac-Lawyer, który stał się moim “przydomkiem” w środowisku, no i tytułem portalu). Portal MacLawye® bardzo szybko stał się jednym z bardziej popularnych i rozpoznawalnych portali prawniczych. Z czasem zaczęła się zmieniać tematyka wpisów i artykułów. Przede wszystkim zacząłem publikować artykuły i oceny pracy samorządu adwokackiego i zagadnień wykonywania zawodu. Pojawiły się teksty o potrzebie reformy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Publikowałem krótkie komentarze, artykuły i poważniejsze opracowania na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, orzecznictwa i legislacji.

Wszystko zaczęło się od fascynacji komputerami iMac

Od 2009 r. (gdy zająłem się się lobbingiem i legislacją) na portalu MacLawye® zaczęły się pojawiać wpisy dotyczące polityki i prawa.  Zachowując swoją całkowitą niezależność byłem (i chyba jestem) bardzo krytyczny wobec organów samorządu adwokackiego, uprawiając często “publicystykę uczestniczącą” czyli występując osobiście w sprawach poruszanych na portalu z interwencjami, postępowaniami administracyjnym (a raz nawet w postępowaniu dyscyplinarnym).

Zachęcam jednak wszystkich aby od czasu do czasu przejrzeli MacLawye®’a na komputerze z dużym monitorem o dobrych parametrach. Staram się bowiem aby magazyn zasługiwał na miano magazynu ilustrowanego, wzbogacając witryny autorskimi grafikami, filmami i sliderami publikując także moje felietony o tematyce lekkiej i przyjemnej, niezwiązanej bezpośrednio z wykonywanym zawodem. Staram się promować twórczość adwokatów i umieszczać sporo wpisów o mojej pasji, jaką jest sztuka kulinarna.


Warto także nieco “pobuszować” po magazynie czytając archiwalne wpisy, aby się przekonać czym fascynowało się środowisko adwokackie w czasie minionym i co z tego wyszło.

Początkowo dominowała w MacLawye®ze formuła informacyjna. Obecnie staje się on faktycznie portalem “do poczytania” i “do obejrzenia”, witryną, do której się wraca. Wiele wpisów ma charakter satyryczny; taki ma być Maclawye®.

We wrześniu 2022 r. rozpocząłem przenoszenie MacLawye®a na nowe serwery aby zwiększyć prędkość ładowania się stron, bez utraty grafiki. Wszak chcę aby magazyn był “magazynem ilustrowanym” i staram się aby grafika ilustrująca każdy wpis oddawałaj jego treść.

Zdając sobie sprawę z tego, że magazyn czytany jest także przez osoby spoza środowiska adwokackiego staram się dbać o wizerunek Adwokatury Polskiej i sądzę, że samo istnienie w sieci MacLawye®’a dobrze temu wizerunkowi służy. 

Z  koleżeńskim  pozdrowieniem

jmm