Bunt w Trybunale Konstytucyjnym

Bunt w Trybunale Konstytucyjnym

Świeczkowski za Przyłębską – zamienił stryjek…

 

Ponad jedna trzecia składu Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje Julii Przyłębskiej za prezesa i chce wyboru nowego. Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski oraz Bogdan Święczkowski — to 6 z 15 “sędziów” Trybunału Konstytucyjnego, którzy  żądaćją od Julii Przyłębskiej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent Andrzej Duda wskaże nowego prezesa.

Przypomnijmy:

KONSTYTUCJA RP

Art. 194.

  1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.
  2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Pani Julia Przyłebska powołana została przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w dniu 21 grudnia 2016 r. bez wniosku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału; stąd jej wybór od samego początku jest nieważny a jej powołanie było złamaniem Konstytucji przez Prezydenta Andrzeja Dudę skutkującym jego odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym kadencja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego trwa 6 lat. Przepis ten wszedł w życie, zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przepis art. 10 ust. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, z upływem 14 dni od ogłoszenia ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę (…). Ustawa ogłoszona została 19 grudnia 2016 r. w Dz.U. czyli weszła w życie i zaczęła obowiązywać od 3 stycznia 2017 r.

No i stąd problem. Bo Pan Prezydent powołał (bezprawnie zresztą) Panią Julię Przyłebską nowcą w dniu 21 grudnia 2016 r. czyli po uchwaleniu ustawy określającej kadencyjność Prezesa Trybunału ale przed jej wejściem w życie i Pani Julia Przyłębska twierdzi, że jej ten przepis nie dotyczy. Tyle tylko, że aby przyjąć taką interpretację, ustawa powinna zawierać przepis, że nie jest stosowana do osób powołanych na stanowisko prezesa według przepisów dotychczasowych. A takiego przepisu ustawa nie zawiera.

Zatem rację ma 6 sędziów twierdzących, że kadencja Pani Julii Przyłębskiej jako Prezesa Trybunału Konstytucyjnego upłynęła 20 grudnia 2022 r.

Oczywiście odmiennego zdania jest Pani Julia Przyłebska, ktora twierdzi, że ustawa powinna zawierać pozytywny przepis, że ma zastosowanie do już wybranego prezesa. Nie ma racji (ale prawnicy oczywiście w interpretacji się podzielą).

Ale…

Kadencja Julii Przyłebskiej jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego upłynie w 2024 r. Gdyby 6 sędziów doprowadziło do wyboru nowego Prezesa Trybunału, najprawdopodobniej zostałby nim były prokurator Bogdan Święczkowski i to na kolejne 6 lat, bo jego kadencja jako sędziegoTrybunału upłynie dopiero w 2031 r.

Reasumując:

Cały “problem” z prezesurą obecnego Trybunału Konstytucyjnego jest doprawdy ustrojowo obojętny, bo w wypadku zwycięstwa opozycji w 2023 r. trzeba będzie rozgonić całe to towarzystwo, co – w zgodzie z Konstytucją – jest możliwe ale łatwe nie będzie.

 

Czytaj:

Społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Skala buntu w Trybunale Konstytucyjnym jest większa, niż wygląda to na papierze. W piśmie do Julii Przyłębskiej i prezydenta Andrzeja Dudy brakuje przynajmniej dwóch podpisów sędziów, którzy też nie uznają już jej za prezeskę TK – ustaliła Gazeta.pl. To oznacza, że takiego zdania jest większość sędziów Trybunału. Jeśli Przyłębska nie zwoła Zgromadzenia Ogólnego TK, to Trybunałowi grozi paraliż. W obozie PiS mówi się już wręcz o “puczu” przeciwko prezesce. – czytaj WiadomościGazeta.pl