E-Dziennik – cyfryzacja aplikacji adwokackiej

E-Dziennik – cyfryzacja aplikacji adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka udostępniła e-Dziennik wszystkim okręgowym radom adwokackim, które mogą go uruchamiać i udostępniać aplikantom adwokackim.  

Rozpoczynający się rok 2023 będzie upływał pod znakiem dalszej konsekwentnie realizowanej w tej kadencji cyfryzacji Adwokatury. Wprowadzanie nowych technologii do codziennej pracy jest ważne dla adwokatów, ale nasze samorządowe działania skupiamy też na cyfryzacji szkolenia aplikantów adwokackich. To Państwo jesteście pokoleniem ery cyfrowej i to do Was należy przyszłość Adwokatury – podkreśla adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zachęcając aplikantów adwokackich do współpracy z Izbami adwokackimi w procesie wdrażania funkcjonalności e-Dziennika.

Część aplikanta adwokackiego, do której dostęp możliwy jest poprzez Panel Adwokata panel.e-soa.pl/ lub bezpośrednio przez https://edziennik.e-soa.pl/, pozwala m.in. na:

•    Podgląd planu zajęć (plus funkcja alertów dotyczących zmian w planie)
•    Usprawiedliwianie nieobecności
•    Składanie wniosków dot. różnych spraw
•    Składanie prac domowych i wgląd do ocen
•    Przeglądanie materiałów do zajęć dodawanych przez wykładowców
•    Dostęp i wypełnianie ankiet

Część administracyjna pozwala m.in. na:

•    Tworzenie i zarządzanie planem zajęć
•    Generowanie ręczne lub półautomatyczne planu zajęć
•    Zarządzanie przerwami w planie zajęć
•    Zarządzanie zmianami i konfliktami w planie zajęć
•    Obsługę wniosków wysyłanych przez aplikantów,
w tym wnioski o usprawiedliwienie

•    Personalizację procedur związanych z obsługą szkolenia aplikantów
•    Dodawanie umów i rozliczanie wykładowców
•    Tworzenie ankiet dla aplikantów i wykładowców

Część wykładowcy pozwala m.in. na:

•    Zarządzanie sprawami dot. umowy i rozliczania z biurem
•    Podgląd na plan zajęć
•    Zarządzanie obecnościami na zajęciach
•    Definiowanie prac domowych i ich weryfikacja
•    Budowanie bazy wiedzy- dodawanie materiałów do zajęć
•    Wypełnianie ankiet

Źródło: adwokatura.pl