Opłaty za aplikację adwokacką jako koszty uzyskania przychodów

Opłaty za aplikację adwokacką jako koszty uzyskania przychodów

Czy warto dyskutować o problemach nurtujących środowisko ?

Przed sześciu laty, w dyskusji przed XII Krajowym Zjazdem Adwokatury, zaproponowałem aby Zjazd zobowiązał nową Naczelną Radę Adwokacką, do podjęcia działań umożliwiającym młodym adwokatom zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na aplikację adwokacką, proponując nawet konkretny tekst projektu niewielkiej ustawy nowelizującej Prawo o adwokaturze. [Artykuł z 20 listopada 2016 r.].

Zjazd, jako to Zjazd, w swoich uchwałach pomieścił kilka ogólników ale konkretnej uchwały w sprawie nie podjął. Toteż Naczelna Rada Adwokacka poprzedniej kadencji nie uczyniła w sprawie nic.

Półtora roku temu, w dyskusji przed XIII Krajowym Zjazdem Adwokatury, wróciłem do tematu [Artykuł z 15 stycznia 2021 r.] Tym razem w cyklu wpisów pod tytułem Proste pytania, jakie kierowałem do kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, ponownie przedstawiając prosty projekt, prostej nowelizacji, który umożliwiłby zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na aplikację adwokacką.

Zamieściłem też w Magazynie MacLwye® projekt postulowany w sprawie odzyskania kosztów poniesionych na aplikację adwokacką, przez adwokata Adama Rajewskiego z kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy [Artykuł z 27 stycznia 2021 r.].

A sprawa pozostaje ważna i aktualna. Bo – jak pisałem w 2021 r. – mamy w sprawie zaliczenia wydatków na aplikację w koszty uzyskania przychodów, do czynienia z jawną dyskryminacją adwokatów w stosunku do radców prawnych. Naczelne sądy administracyjne inaczej traktują adwokatów a inaczej radców prawnych, którzy wydatki te w koszty zaliczać mogą. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że jest to wynikiem faktu, iż nadal w ogólnie pojmowanym środowisku prawniczym jest więcej mieszanych małżeństw sędziowsko-radcowskich niż sędziowsko-adwokackich.

[15 stycznia 2021 r.] – Odmienność konkluzji do jakich dochodzą sądy administracyjne w powołanych orzeczeniach jest tak skrajna, że wręcz budzi zdumienie jak można dojśc do tak odmiennych wniosków przy kwalifikowaniu wydatków na odbycie aplikacji (adwokackiej bądź radcowskiej).

Skoro w praktyce urzędy skarbowe odmawiają adwokatom zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie aplikacji a wyroki sądów administracyjnych są tak skrajnie odmienne, to wydaje się najrozsądniejszym wyjściem znowelizowanie przepsiów o odbywaniu aplikacji adwokackiej w taki sposób aby koszty jakie aplikant poniósł w sposób jednoznaczny uznane zostały za koszty uzyskania przychodów.

Część programowa XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury minęła bez echa, więc nawet nie wiem, czy Zjazd podjął ten temat. Nie wiem, bo na stronach Naczelnej Rady Adwokackiej przez rok po odbyciu programowej części Krajowego Zjazdu Adwokatury nie opublikowano jego uchwał, opublikowano jedynie te z 19 marca 2021 r. tych z 17-19 września 2021 r. nie ma. Chyba, że ja nie umiem szukać. (Ponoć błąkają się gdzieś na stronach adwokatura.pl).

Nie ma uchwał i oczywiście nie ma jakichkolwiek działań Naczelnej Rady Adwokackiej w tej sprawie.

Właśnie jestem w trakcie przenoszenia portalu MacLawye® na nowe szybsze serwery. To – z konieczności – sprawia, że zaglądam do starych archiwalnych wpisów. I przecieram oczy ze zdumienia – mimo, że zakupiłem właśnie nowe okulary – po co ja to robię ? Po co podnoszę ważne dla środowiska tematy, skoro to się kończy niczym. I zaczynam rozumieć marazm naszego środowiska. Po co dyskutować skoro reakcja jest żadna.

Dlatego dzisiaj – półtora roku po dyskusji przed XIII Krajowym Zjazdem Adwokatury – patrząc jako adwokat niewykonujący zawodu chłodnym okiem na sprawę zaliczania wydatków na apilkację w koszty usyskania przychodu, nie mogę pozostawać obojętny, na brak reakcji organów samorządu adwokackiego na wnioski płynące z dyskusji przedzjazdowej bądź tematy podnoszone w adwokackiej publicyystyce. Dlatego zadaję nowej Naczelnej Radzie Adwokackiej i Panu Prezesowi Przemysławowi Rosatiemu, pytania, które zadałem kandydatom na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w 2021 r.:

  • Czy i jakie działania podejmie Pan Mecenas, w wypadku wyboru w związku z wyborem na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, w celu umniejszenia kosztów prowadzenia działalności adwokackiej, przez adwokatów rozpoczynających wykonywanie zawodu ?

  • Czy zdaniem Pana wydatki ponoszone przez aplikanta adwokackiego na opłacenie aplikacji powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów po ukończeniu aplikacji i podjęciu wkonywania zawodu ?

  • Czy w ramach tych działań podejmie Pan próbę doprowadzenia do zmian legislacyjnych umożliwiających młodym adwokatom odzyskanie opłat uiszczonych za aplikację adwokacką jako kosztów uzyskania przychodów lub ummniejszenie należnego podatku dochodowego w ciągu pierwszych lat prowadzenia kancelarii ?


Takich wpisów, pojawi się więcej. Powyżej przedstawiłem konkrety. Ale są tematy, które w środowisku poruszane są od lat, a w Magazynie MacLawye® od lat szesnastu. I nie tylko nie zostały załatwione ale w sprawie nie podjęto nawet żadnych działań poza pustym gadaniem; i jak zwykle “wyrażaniem zaniepokojenia” w uchwałach Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Jerzy Marcin Majewski