Witryna programowa Kandydata na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. Przemysława Rosatiego

Witryna programowa Kandydata na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. Przemysława Rosatiego

Kandydat na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Adw. Przemysław Rosati uruchomił witrynę programową. Witryna działa pod adresem:

http://rosati2021.pl

W witrynie Kandydat przedstawia swoje priorytety, program, dotychczasową działalność.

O sobie Pan Mecenas Przemysław Rosati pisze:

  • W Adwokaturze jestem od 2006 r., kiedy to rozpocząłem 4-letnią aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuję od 2010 r., w izbie warszawskiej.
  • Jestem zaangażowany w działalność naszego samorządu od 2012 r. Początkowo jako członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2013 r. jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2016 r. jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Od 25 listopada 2016 r. jestem Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Uczestniczę w pracach Komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA. Przewodniczę Komisji ds. Informacji Publicznej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  • Pełnię także funkcję Sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.
  • Podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie byłem sekretarzem zjazdu i członkiem prezydium zjazdu.

Dotychczas swoje witryny programowe otworzyli kandydaci:

[su_button url=”https://kandydatkanaprezesanra.pl/” target=”blank” style=”soft” background=”#801743″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes”]Adw. Joanna Parafianowicz[/su_button]

[su_button url=”http://maciejgutowski.pl” target=”blank” style=”soft” background=”#801743″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes”]Adw. prof. dr Maciej Gutowski[/su_button]

[su_button url=”https://jaroslawszymanski.pl” target=”blank” style=”soft” background=”#801743″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes”]Adw. Jarosław Zdzisław Szymański[/su_button]

[su_button url=”https://www.jacektrela.pl/program/” target=”blank” style=”soft” background=”#801743″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes”]Adw. Jacek Trela[/su_button]

***


Kandydaci na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

There is nothing to show here!
Slider with alias kandydaci-nra not found.

 

[su_button url=”http://adwokatmajewski.pl” target=”blank” background=”#d8d3bd” color=”#792c36″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Otwiera wydanie MacLawye®’a z wyborem polecanych tekstów w miesiącu”]PRZEJDŹ NA GŁÓWNĄ STRONĘ BIEŻĄCEGO MIESIĄCA[/su_button]


Dzisiaj 25 lutego 2021 r.

Kliknij w obrazek i zapisz się do udziału w webinarium adw. prof. dra Maciej Gutowskiego: