Poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

6 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (grupa posłów PiS, przedstawiciel wnioskodawców: Krzysztof Czabański). Projekt skierowano do konsultacji (m.in. SN, PG, KRRP, NRA, NSZZ”S”RI, KZRKiOR, Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich). 22 listopada 2017 r. zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia projektu oraz odniesienie się do opinii BL i BAS – projekt nie otrzymał jeszcze oznaczenia jako druk sejmowy.

20 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (grupa posłów PO i .N, przedstawiciel wnioskodawców: Paweł Suski). 27 listopada 2017 r. projekt skierowany został do konsultacji – projekt nie otrzymał jeszcze oznaczenia jako druk sejmowy.

Projekty (grupy posłów PiS i PO oraz .N) różnią się nieznacznie, jednakże w dosyć istotnych kwestiach, m.in. w sprawie uboju rytualnego.Projekty ustaw, wzmacniające ochronę zwierząt w Polsce, oceniane są generalnie pozytywnie, jednak należy spodziewać się daleko idących działań lobbingowych z uwagi na niektóre zapisy. Rolnicy już protestują przeciwko wprowadzeniu całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Za zakazem wypowiadają się organizacje społeczne ochrony zwierząt. Kontrowersyjnych zapisów oraz interesów różnych organizacji i grup ujawni się zapewne więcej; bowiem obecny projekt jest znacznie obszerniejszy od rządowego, który “zakończył” się przerwaniem trzeciego czytania na wniosek (bez trybu) Jarosława Kaczyńskiego. Sądząc po tempie prac nad projektem rządowym obecne projekty mają szansę być procedowane z początkiem 2018 r.