PiS to jest taka partia, która nawet jak mówi prawdę to kłamie

PiS to jest taka partia, która nawet jak mówi prawdę to kłamie

Obecna większość parlamentarna, PiS, Solidarna Polska i Porozumienie Gowina, to taka koalicja, która nawet jak mówi prawdę to kłamie. Bo prawdą jest, że polski wymiar sprawiedliwości wymaga reformy ale kłamstwem jest, że legislacja obecnej koalicji rządzącej zmierza do zreformowania sądownictwa. To jest upolitycznienie sądów. Prawdziwa reforma wymaga zmian systemowych. Opartych na stosunkowo prostych założeniach:

  • Odejścia od urzędniczej ścieżki dochodzenia do zawodu sędziego – zawód sędziego koroną zawodów prawniczych;
  • Radykalnego ograniczenia korporacjonizmu sędziowskiego w zarządzaniu sądami, poprzez udział innych uczestników sprawowania wymiaru sprawiedliwości (ławników, prokuratorów, adwokatów) w składzie kolegiów sądów;
  • Zwiększenie udziału obywateli w orzekaniu – ławnicy wybierani w wyborach powszechnych;

Ale żeby być sprawiedliwym, obecna opozycja, PO, .N, gdy mówi prawdę, wzbudza nieufność, bo krytykując niczego nie proponuje; a na PO ciąży dodatkowo – w zakresie reformowania wymiaru sprawiedliwości – przeszłość, bo kolejni POwscy ministrowie, z których każdy kolejny był gorszy, nie mieli żadnej wizji zreformowania systemu sądownictwa, nie tylko nie realizowali wskazanych wyżej założeń reformy, ale dokonywali zmian w przeciwnym kierunku.

Przykłady ? Proszę bardzo:

To nie kto inny, tylko POwski minister Zbigniew Ćwiąkalski wymyślił Krakowską Szkołę Sądownictwa i Prokuratury zakładając, że prawnika można nauczyć „bycia sędzią”. A nie można. Aby być sędzią konieczne jest doświadczenie i znajomość życia. TO (wówczas POwski) minister sprawiedliwości Jarosław Gowin kontynuuował rozpoczętą niesławnym „lex Gosiewski” deregulację zawodów prawniczych a później wymyślił likwidację 71 sądów, które do działania następny POwski minister Cezary Grabarczyk przywrócił.

Tak to się PO wymiarem sprawiedliwości bawiła a teraz lamentuje, że PiS realizuje to co w swoim programie zapowiadało. A co poza krytyką PO i .N proponuje w zamian ? Wielkie NIC !!! No to się szanowna opozycjo nie dziw, że PiS łamie Konstytucję a mu poparcie społeczne rośnie.

Bo społeczeństwo oczekuje reformy sądownictwa. Większość wyborców nie zna się na prawie konstytucyjnym, nie dostrzega zagrożeń dla demokracji w zamachu na Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Więcej nawet. Przeciętny wyborca jest zadowolony, że wreszcie ktoś się „wziął za sądy”. A kiedy sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka łamiąc zasady legislacji zaczyna procedowanie prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sn, wyborca widzi jedynie opozycyjną obstrukcję a w rządowym telewizorze konferencję Ministra Sprawiedliwości, który zapowiada, że właśnie PiS wprowadza fundamentalną reformę procedury cywilnej i teraz w sądach będzie już szybko, sprawnie i sprawiedliwie. To, że przedstawiony przez Zbigniewa Ziobrę projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (poza kilkoma rozsądnymi propozycjami) zawiera rozwiązania wręcz niebezpieczne, nie dotrze do wyborcy. To jest materia do fachowej dysputy między prawnikami.

Ale do wyborcy dotrze to czego Zbigniew Ziobro prezentując swój projekt nie powiedział, że projekt przewiduje nieprawdopodobną podwyżkę opłat sądowych. I o tym należy mówić. To należy przekazywać wyborcy: że PiS nawet jak mówi prawdę to kłamie!!!

1 grudnia 2017 r.

Jerzy M. Majewski