Po wyborczej części XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury

Po wyborczej części XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury

Zakończyła się wyborcza część XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej wybrany został adwokat Przemysław Rosati. Prezesem Wyżaszego Sądu Dyscyplinarnego adwokat Jacek Ziobrowski. Przewoidniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej adwokat Sławomir Ciemny a Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury adwokat Ewa Krasowska.


Po wyborczej części XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury bez wątpienia adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej odczuwają smutek. Nie tylko były i ceniony w środowisku Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adw. prof. dr Maciej Gutowski, przeszedłszy do drugiej tury wyborów, nie został wybrany Prezesem; ale do Naczelnej Rady Adwokackiej nie wybrano kandydujących z Wielkopolskiej Izby adwokatek.

Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego spośród adwokatów wielkopolskich wybrany został jedynie adw. Cezary Nowakowski. Pozostali kandydaci z Poznania – w tym niżej podpisany MacLawye® – wybrani zostali zastępcami członków WSD, co jest raczej umiarkowanym sukcesem. Za oddane głosy dziękuję.

Chociaż jest nam nieco smutno, szanujemy demokratyczny wybór Koleżanek i Kolegów Delegatów; i jestem pewien, że wielkopolscy adwokaci będą dalej pracowali dla dobra samorządu adwokackiego. Tak lokalnego jak i ogólnopolskiego. Dla dobra Adwokatury Polskiej.

Panu Prezesowi Przemysławowi Rosatiemu gratuluję, życząc mu aby dobrze kierował pracami Naczelnej Rady Adwokackiej; gratulacje i życzenia dobrej pracy dla Adwokatury Polskiej składam także Panu Prezesowi adw. Jackowi Ziobrowskiemu i Panu Przewodniczącemu adw. Sławomirowi Cichemu; oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom wybranym do kolegialnych organów Adwokatury Polskiej.

MacLawye® nadal będzie działał zajmując się problematyką adwokacką, tak jak dotychczas bacznie obserwując (i recenzując) działania organów adwokatury.

Jerzy Marcin Majewski
adwokat

P.S. Zapewne gdy opadną emocje przyjdzie czas na głębszą refleksję.


Delegaci wybrali również członków Naczelnej Rady Adwokackiej, którymi zostali:

1. Adw. Katarzyna Bilewska (Warszawa)

2. Adw. Rafał Dębowski (Warszawa)

3. Adw. Stanisław Estreich (Lublin)

4. Adw. Paweł Gieras (Kraków)

5.  Adw. Anisa Gnacikowska (Warszawa)

6. Adw. Andrzej Grabiński (Wrocław)

7. Adw. Bartosz Grohman (Warszawa)

8. Adw. Ryszard Kalisz (Warszawa)

9. Adw. Stanisław Kłys (Kraków)

10. Adw. Dariusz Lipski (Rzeszów)

11. Adw. Andrzej Malicki (Wrocław)

12. Adw. Justyna Mazur (Bydgoszcz)

13. Adw. Marek Mikołajczyk (Szczecin)

14. Adw. Mirosława Pietkiewicz (Olsztyn)

15. Adw. Bartłomiej Piotrowski (Katowice)

16. Adw. Henryk Stabla (Katowice)

17. Adw. Jarosław Szczepaniak (Łódź)

18. Adw. Michał Szpakowski (Warszawa)

19. Adw. Jarosław Z. Szymański (Łódź)

20. Adw. Bartosz Tiutiunik (Łódź)

21. Adw. Andrzej Tomaszek (Warszawa)

22. Adw. Jakub Wende (Warszawa)

23. Adw. Agnieszka Zemke-Górecka (Białystok)

24. Adw. Andrzej Zwara (Gdańsk)

 

Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrano:

1. Adw. Marcin Ajs (Warszawa)

2. Adw. Łukasz Ambroży (Opole)

3. Adw. Kazimierz Banasiak (Wałbrzych)

4. Adw. Jadwiga Banaszewska (Wrocław)

5. Adw. Beata Chadaj (Lublin)

6. Adw. Jan Antoni Ciećwierz (Warszawa)

7. Adw. Tomasz Cyrol (Kraków)

8. Adw. Ewa Czarnynoga-Willim (Katowice)

9. Adw. Krzysztof Degórski (Poznań) (zastępca)

10. Adw. Wojciech Dereziński (Gdańsk)

11. Adw. Józef Forystek (Kraków)

12. Adw. Marek Forystek (Kraków)

13. Adw. Stefan Jacyno (Warszawa)

14. Adw. Stanisław Jaźwiecki (Kraków)

15. Adw. Witold Kabański (Warszawa)

16. Adw. Krzysztof Kaczmarek (Częstochowa)

17. Adw. Robert Kamiński (Płock)

18. Adw. Lech Kochaniak (Zielona Góra) (zastępca)

19. Adw. Aurelia Koksztys-Łuć (Wałbrzych)

20. Adw. Marcin Kondracki (Warszawa)

21. Adw. Janusz Kramer (Białystok)

22. Adw. Bartłomiej Kuchta (Wrocław)

23. Adw. Konrad Kulpa (Bydgoszcz)

24. Adw. Joanna Lazer (Warszawa)

25. Adw. Jerzy Marcin Majewski (Poznań) (zastępca)

26. Adw. Irena Malinowska (Opole)

27. Adw. Wojciech Marchwicki (Warszawa)

28. Adw. Andrzej Mękal (Wrocław)

29. Adw. Jerzy Michalewski (Gdańsk)

30. Adw. Cezary Nowakowski (Poznań)

31. Adw. Edyta Nowosiadły-Krzywonos (Rzeszów)

32. Adw. Bogna Orłowska-Zielińska (Płock)

33. Adw. Karol Pachnik (Warszawa) (zastępca)

34. Adw. Michał Pankowski (Poznań) (zastępca)

35. Adw. Przemysław Piotrowski (Warszawa)

36. Adw. Urszula Podhalańska (Warszawa)

37. Adw. Marcin Radwan-Röhrenschef (Warszawa)

38. Adw. Monika Stachowicz (Bielsko-Biała)

39. Adw. Przemysław Stęchły (Katowice)

40. Adw. Małgorzata Tyszka-Hebda (Warszawa)

41. Adw. Dariusz Wojnar (Łódź)

42. Adw. Wiesław Wolski (Łódź)

43. Adw. Piotr Zemła (Warszawa)

44. Adw. Piotr Zięba (Kielce)

45. Adw. Krzysztof Zuber (Wrocław) (zastępca)

 

Do Wyższej Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Adw. Andrzej Bieńkowski (Warszawa)

2. Adw. Dariusz Goliński (Warszawa)

3. Adw. Anna Kotowska (Gdańsk) (zastępca)

4. Adw. Wojciech Krzysztoporski (Wrocław)

5. Adw. Bartosz Łuć (Wałbrzych)

6.  Adw. Krzysztof Pelc (Opole) (zastępca)

7. Adw. Tomasz Tarnawski (Kraków)

adwokatura.pl