Nowy prezes i stare twarze adwokatury

Nowy prezes i stare twarze adwokatury

Po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów na szefa NRA z kandydowania do Rady zrezygnowało dwóch profesorów: Piotr Kardas (były już wiceprezes NRA) oraz Jacek Giezek (autor projektu kodeksu etyki i przewodniczący Komisji Etyki działającej przy NRA).

Rzeczpospolita o wyborach do Naczelnej Rady Adwokackiej

Aby rozstrzygnąć kto obejmie fotel szefa palestry potrzebne było przeprowadzenie drugiej tury wyborów, w pierwszej nikt bowiem nie otrzymał wymaganej większości głosów.

W pierwszej turze adw. Przemysław Rosati otrzymał 137 głosów, a jego bezpośredni kontrkandydat profesor Maciej Gutowski 113. Nowy szef palestry posiada 11-letni staż w zawodzie adwokata i prowadzi praktykę zawodową o charakterze ogólnym w Warszawie.  W drugiej turze wyborów na prezesa NRA otrzymał 173 głosów, jego konkurent profesor Maciej Gutowski 154.

Wśród osób wybranych w skład Naczelnej Rady Adwokackiej wielu zasiadało w NRA ubiegłej kadencji (m.in. Rafał Dębowski, Stanisław Estreich, Paweł Gieras, Anisa Gnacikowska, Andrzej Grabiński, Bartosz Grohman, Jarosław Z. Szymański, Agnieszka Zemke-Górecka, Andrzej Zwara).

Nowym Członkiem NRA został wybrany Ryszard Kalisz.

Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury ponownie sprawować będzie adw. Ewa Krasowska

[su_button url=”https://www.rp.pl/Adwokaci/210329989-Nowy-prezes-i-stare-twarze-adwokatury.html” target=”blank” style=”soft” background=”#4c6040″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Rzeczpospolita – artykuł Anny Krzyżanowskiej”]NOWY PREZES i STARE TWARZE ADWOKATURY[/su_button]


 

[su_button url=”https://adwokatmajewski.pl/2021/03/19/po-wyborczej-czesci-xiii-krajowego-zjazdu-adwokatury/” style=”soft” background=”#e6621c” color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” desc=”MacLawye® – Po XIII KZA”]SMUTEK w WIELKOPOLSKIEJ IZBIE ADWOKACKIEJ[/su_button]

[su_button url=”https://adwokatmajewski.pl/2021/03/20/pozjazdowa-beza-adwokacka-wg-adw-marka-morawskiego/” target=”blank” style=”soft” background=”#e6af1c” color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” desc=”beza adwokacka przepis”]NIECO SŁODYCZY na GORZKI DZIEŃ[/su_button]