PO głosowała przeciwko zachowaniu 6. letniej kadencji I Prezes Sądu Najwyższego

PO głosowała przeciwko zachowaniu 6. letniej kadencji I Prezes Sądu Najwyższego

W trakcie prac nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, Klub Parlamentarny K’15 złożył poprawkę wyłączającą spod skróconego okresu przechodzenia w stan spoczynku Sędziów SN I Prezesa Sądu Najwyższego. Oczywiście posłowie PiS byli przeciwko przyjęciu poprawki. A jak głosowała nad tą poprawką parlamentarna opozycja ? Ano posłowie Platformy Obywatelskiej ramię w ramię z posłami PiS też byli przeciw. Posłowie PSL w większości przeciw. Posłowie .N i UED wstrzymali się od głosu.

Teraz politycy PO i .N stają w pierwszym szeregu obrońców Pani Prezes Gersdorf. Albo posłowie PO nie wiedzą co robią podczas procesu legislacyjnego albo ich hipokryzja nie zna granic.

Bo tak się w Polsce tworzy prawo. Ponieważ poprawka zgłoszona była przez Klub Parlamentarny Kukiz’15 to PO niejako z urzędu była przeciw. Ja rozumiem, że wobec PiSowskiej większości poprawka i tak by nie przeszła. Ale odnoszę wrażenie, że poprawki w procesie legislacyjnym należy oceniać merytorycznie. A ta była rozsądna.

Wstyd Posłowie z PO.

Wyniki głosowania na oficjalnej stronie sejmowej.

Warto też zapoznać się z poziomem dyskusji poselskiej nad referowaną przez Pana Posła adwokata Grzegorza Długiego poprawką. Ale przestrzegam, trzeba mieć żelazne nerwy.

I na koniec, nie są prawdziwe okrzyki jakoby Posłowie Kukiz 15 głosowali łącznie z PiSem nad przyjęciem ustawy. W głosowaniu nad odrzuceniem ustawy w całości razem z posłami PO byli za. Zatem jak Panowie Posłwie z Platformy Obywatelskiej wytłumaczycie swoją postawę ?