Jubileusz Prof. Feliksa Zedlera

22 czerwca 2012 r. w sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyły się uroczystości 70 urodzim Pana Profesora Feliksa Zedlera. Panu Profesorowi Wręczono Kasięgę Pamiątkową ku Jego czci. To najwyższe uhonorowanie jakim środowisko naukowe może obdarzyć Jubilata.
Księga wydana została przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Uroczystości otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. Tomasz Sokołowski. Ministra Sprawiedliwości reprezentował wiceminister Michał Królikowski. Wśród licznych gości, jubileusz zaszczycił swoją obecnością Prof. Zbigniew Radwański, któremu za przybycie Jubilat złożył specjalne podziękowania.

Po wystąpieniach gości, odbył się minirecital Chóru Kameralnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza; nastepnie w fouayer Wielkiej Auli UAM goście składali Jubilatowi życzenia i gratulacje.

Prof. Feliks Zedler (ur. 24 kwietnia 1942 r. w Modliszewku) – profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Upadłościowego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Pracę na Wydziale rozpoczął w 1966 r. W latach 1966-1972 asystent, 1972-1978 adiunkt, 1978-1986 docent, w 1986 r. uzyskał tytuł profesora. W 1995 r. uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

Odbył aplikację sądową, w 1967 r. zdał egzamin sędziowski. Visiting professor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum w Słubicach).

Najważniejsze publikacje: “Powództwo o zwolnienie od egzekucji”, Warszawa 1973 r., “Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków”, Warszawa 1986 r., “Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz.” Toruń 1994 r., “Prawo upadłościowe i układowe”, Toruń 1997 r. oraz II. wydanie – 1999 r. Ogólna liczba publikacji 130, w tym monografie – 9, podręczniki i skrypty – 3, artykuły – 67, glosy – 32, recenzje – 8, sprawozdania – 11.

Otrzymał nagrody Ministra w latach: 1974, 1977, 1987, 1996. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odbył dwa kursy naukowe: kurs prawa porównawczego – Strassbourg 1972 r. oraz amerykańskiego – Leida 1978 r. W latach 1982-1993 członek komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, kierownik Studium Podyplomowego dla Notariuszy 1984-1987, członek Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 1989-1997, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego od 1996 r. do chwili obecnej.

Obecnie także kierownik zespołu odpowiedzialnego za reformę prawa upadłościowego.