Nie likwidować znaczków

Bądźmy aktywni w sprawach, które nas dotyczą. W związku z podjęciem przez Mec. Jerzego M. Majewskiego działań lobbingowych w sprawie wycofania się Ministerstwa Sprawiedliwości z projektu likwidacji znaków opłaty sądowej, zwracamy się do wszystkich prawników-praktyków: Sędziów, Referendarzy sądowych, Adwokatów, Radców Prawnych, Aplikantów Adwokackich i Radcowskich o poparcie protestu, przeciwko zamiarom Ministra Sprawiedliwości. Do tego protestu mogą przyłączyć się osoby nie będące prawnikami; po prostu petenci sądów, którzy wolą na miejscu w sądzie nalepić na piśmie znak opłaty sądowej niż biegać nz pocztę aby zapłacić przelewem np. 1,- zł za odpis jednej strony akt sądowych.

<<< Przeczytaj wystąpienie Mec. Jerzego M. Majewskiego, do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Prosimy o rozpropagowanie akcji protestu, wyślijcie swoim znajomym link otwierający bezpośrednio formularz protestu:

http://maclawyer.polldaddy.com/s/znaki-tak
Artykuły na temat likwidacji znaków opłaty sądowej:
Ile czasu trwa polizanie znaczka
Inne artykuły