Druga skarga kompetencyjna przed Trybunałem Konstytucyjnym

W bieżącym roku do Trybunału Konstytucyjnego trafia druga już skarga kompetencyjna, czyli wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między naczelnymi konstytucyjnym organami władzy państwowej. Pierwszą z nich, złożył Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w sprawie konfliktu wokół odmowy nominowania przez Prezydenta sędziów zawnioskowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Kiepska jakość skargi oraz jej złożenie w pewnym sensie “obok” głównego przedmiotu konfliktu, spowodowała, że Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę nie rozstrzygając jej merytorycznie. MacLawye® dokładnie relacjonował tę sprawę.

Dzisiaj Premier Donald Tusk podpisał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego co do reprezentacji Polski na konferencjach międzynarodowych. Szczegółową analizę tego wniosku MacLawye® przedstawi po jego upublicznieniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

[tvn24.pl]Premier Donald Tusk chce by sporem kompetencyjnym z prezydentem zajęli się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu podpisał już wniosek w tej sprawie.
– Chodzi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jaki miał miejsce na szczycie UE. Liczymy, że prezydent nie będzie uchylał się przed rozstrzygnięciem Trybunału. Jeżeli działa w duchu konstytucji, to też powinien być zainteresowany rozstrzygnięciem sporu – powiedział szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak.

Donald Tusk już kilka dni temu (na konferencji po brukselskim szczycie) zapowiadał, że wniosek w sprawie sporu kompetencyjnego podpisze. Szef rządu mówił wtedy, że po powrocie do kraju będzie przekonywał wszystkich, aby z pomocą Trybunału znaleźć “precyzyjną wykładnię dotyczącą kompetencji najważniejszych organów władzy wykonawczej w Polsce”.

To właśnie zamieszanie wokół składu polskiej delegacji na szczycie UE było bezpośrednim powodem, dla którego premier podpisał wniosek.

Następny szczyt unijny rozpocznie się 11 grudnia – prezydent już zapowiedział, że stanie na czele polskiej delegacji bo zgodnie z artykułem 126. Konstytucji “jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej”. Ten sam artykuł w punkcie trzecim wskazuje jednak, że “prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach”, zaś artykuł 146. Konstytucji mówi, że to “Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej”.
Premier podpisując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. rozstrzygnięcia sporu komptencyjnego powołuje się natomiast na art. 189 Konstytucji, który mówi że to Trybunał “rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa”.

Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 189, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezes Najwyższej Izby Kontroli.