Asesor nie może być sędzią

Asesor nie może być sędzią

Trybunał Konstytucyjny uznał dzisiaj, że asesor nie może orzekać tak jak sędzia, bowiem wobec asesora nie są spełnione wymogi i gwarancje jego niezawisłości. Jednocześnie TK odroczył wykonanie wyroku na maksymalny możliwy czas, czyli na 18 miesięcy.

Do Sejmu ubiegłej kadencji wpłynął prezydencki projekt ustawy o powoływaniu przez Prezydenta “sędziów na okres próbny”. Z uwagi na samorozwiązanie się Sejmu projekt ten nie wszedł pod obrady Sejmu i prawdopodobnie zostanie w obecnym Sejmie ponownie przez Prezydenta złożony. Analizując projekt prezydencki o powoływaniu “sędziów na próbę” trzeba dojść do wniosku, że poza zmianą nazwy z “asesor” na “sędzia na okres próbny” oraz tą zmianą, że asesor był mianowany przez Ministra Sprawiedliwości a sędzia na próbę byłby mianowany przez Prezydenta RP – nic się w systemie nie zmienia. Nadal młodzi ludzie po aplikacji sędziowskiej, częstokroć bez jakiegokolwiek doświadczenia życiowego, wydawaliby wyroki w imieniu Rzeczypospolitej.

Przed nowym ministrem sprawiedliwości stoi zatem niebywale trudne zadanie, złożenia w Sejmie projektu – wpisanego w całościową reformę wymiaru sprawiedliwości – który realizowałby zasadę (n.b. głoszoną w programie wyborczym PO) że zawód sędziego jest ukoronowaniem kariery prawniczej.