Adwokat Jerzy Marcin Majewski lobbystą Związku Kynologicznego w Polsce

Adwokat Jerzy Marcin Majewski lobbystą Związku Kynologicznego w Polsce

Adwokat Jerzy Marcin Majewski został upoważniony przez Związek Kynologiczny w Polsce do działań lobbingowych w procesie legislacyjnym dwóch poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i został oficjalnie  zarejestrowany jako lobbysta sejmowy.

6 listopada 2017 r.  do laski marszałkowskiej wniesiony został poselski projekt ustawy, zgłoszony przez grupę posłów PiS a 20 listopada 2017 r. niemal identyczny w treści projekt wniesiony został przez grupę posłów PO i .Nowoczesnej. Projekty ustaw oraz opinie Biura Legislacyjnego i Biura Analiz sejmowych omawialiśmy w artykule Poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

***

Kierunki działań lobbingowych zostały wytyczone w Stanowisku Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, które przyjęte zostało w formie uchwały posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego ZKwP 5 lutego 2018 r. w postaci opinii do zgłoszonych projektów ustaw. Adw. Jerzy M. Majewski jest autorem części prawnej tej opinii. Opinia została przedłożona posłom reprezentującym wnioskodawców oraz przesłana przez Zarząd Główny Marszałkowi Sejmu.

Opinia jak i działania lobbingowe koncentrują się na czterech zagadnieniach: (1) Definicji ustawowej psa rasowego, która ma doniosłe znaczenie dla eliminacji nierzetelnych hodowli i handlu psami bez rodowodów; jest to najistotniejszy – w obszarze zainteresowania ZKwP – element projektu ustawy zarówno z punktu widzenia techniki legislacyjnej jak i skutków społecznych.. (2) Warunków kontroli społecznej nad hodowlami i utrzymywaniem zwierząt, (3) Określenia warunków bytu psów  – zakaz trzymania psów na uwięzi i wielkość kojców (4) Uporządkowanie kwestii wystawiennictwa psów z kopiowanymi uszami i ogonami. – jmm

***


Uaktualnienie zgłoszenia działalności lobbingowej w Sejmie RP na rok 2019