Adw. Tomasz Jachowicz jedynym kandydatem na stanowisko Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Adw. Tomasz Jachowicz jedynym kandydatem na stanowisko Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Ogłoszone zostały listy kandydatów ubiegających się o samodzielne funkcje w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Jedynym kandydatem na stanowisko Dziekana Okregowej Rady Adwokackiej w Poznaniu jest adw. Tomasz Jachowicz. To już poznańska tradycja, że mamy jednego kandydata. Ale myłiłby się ten, kto sądziłby, że wybory dziekana przy jedynym kandydacie do objęcia tej funkcji pozbawione są emocji wyborczych. Przed wyborami – które odbędą się już w sobotę 13 lutego 2021 r. – wielkopolscy adwokaci zastanawiają się, czy jedyny kandydat otrzyma 100% głosów (dopuszcza się jeden wstrzymujący) – a tak już w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej bywało i na wybranym w ten sposób dziekanie nigdy wielkopolscy adwokaci się nie zawiedli.

100%

Na wszystkie pozostałe samodzielne funkcje w wielkopolskim samorządzie adwokackim zgłoszono także po jednym kandydacie; i tak:

adw. dr Piotr Binas – kandyduje na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego;
adw. Tomasz Krawczyk – kandyduje na Rzecznika Dyscyplinarnego;
adw. Barbara Bober-Woźniak – kandyduje na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

  

Źródło: Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu