Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

Z uwagi na sygnały o złej jakości transmisji on-line, o godz. 11:15 ogłoszono 15 minut przerwy technicznej.

Bardzo dobre wystąpienie Kol. Wiesława Michalskiego sygnalizujące istotne problemy Adwokatury i młodych adwokatów.