Zdalne zebranie adwokatów niewykonujących zawodu

Zdalne zebranie adwokatów niewykonujących zawodu

Przed wtorkowym zebraniem adwokatów niewykonujących zawodu, które ma wybrać delegatów na Zgromadzenie Izby, a odbędzie się zdalnie z użyciem aplikacji zoom.us – testuję tę aplikację 🙂 fundując sobie wirtrualny pobyt na Placu du Tetre w Paryżu. (Swoją drogą jestem ciekaw ilu adwokatów nie wykonujących zawodu weźmie udział w zdalnym zebraniu; skoro w zebraniach realnych nigdy nie uczestniczyło więcej niż 15u).