Stanowisko Adwokatury w sprawie wniosku do TK dotyczącego przynależności do izb

Stanowisko Adwokatury w sprawie wniosku do TK dotyczącego przynależności do izb

Podczas posiedzenia plenarnego, 4 lipca br., Naczelna Rada Adwokacka podjęła przez aklamację uchwałę, w której wskazuje na bezzasadność i szkodliwość wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, na czele której stoi poseł Solidarnej Polski, w sprawie o sygn. akt K 6/22 oraz postanawia zwrócić się do prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko w sprawie wniosku grupy posłów zajęły dziś także wszystkie Okręgowe Rady Adwokackie w Polsce oraz Krajowa Rada Radców Prawnych wraz ze wszystkimi radami okręgowymi.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati, powiedział po posiedzeniu, że wolny i niezależny adwokat jest jedną z gwarancji praw i wolności obywateli, w tym realizacji prawa do sądu, które ma służyć poszanowaniu godności, wolności i poczucia bezpieczeństwa jednostki. Adwokaci i radcowie prawni jako rzecznicy praw obywateli dają poczucie przebywania pod opieką prawa i ochrony przed arbitralnością władzy. Wolny i niezależny adwokat to gwarancja realizacji prawa do rzetelnego procesu sądowego, w tym prawa do obrony. Uderzanie w niezależność samorządu zawodu zaufania publicznego to uderzanie w prawa obywateli – dodał.

Wniosek o sygnaturze akt K 6/22, zainicjowanym przez grupę posłów, których przedstawicielem jest poseł Solidarnej Polski, dotyczy zbadania konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania.

Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę, że sprawa o sygn. akt K 6/22 rozpoznawana przez Trybunał Konstytucyjny ma istotne znaczenie z punktu widzenia gwarancji ochrony praw i wolności obywateli postanowiła zwrócić się do prezes Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia, w trybie § 31 ust 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, stanowiska w tej sprawie.

W uchwale Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że historycznie ukształtowany ustrój Adwokatury, w tym m.in. wewnętrzna organizacja osadzona na izbach adwokackich działających na mocy art. 38 ustawy – Prawo o adwokaturze, stanowi emanację pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokackiego przez samorząd zawodu zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. – Rozwiązanie takie, będące optymalnym, pozostaje w zgodzie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP – argumentuje NRA.

Adwokaci tłumaczą też, że obecny model ustrojowy gwarantuje możliwość wykonywania zawodu w sposób wolny i niezależny. – Tak funkcjonujący model zawodu adwokata zabezpiecza możliwość reprezentowania interesów Obywateli w sposób odważny i honorowy, dając jednocześnie gwarancję niezależności, w tym od jakiegokolwiek nacisku ze strony którejkolwiek z władz. – czytamy w uchwale.

W należycie funkcjonującym systemie wymiaru sprawiedliwości każdy powinien mieć możliwość skorzystania z niezależnej pomocy prawnej. Jej zapewnianie i gwarantowanie przez ów system jest jednym z mierników praworządności. Ustrój samorządów zawodowych nie może być modyfikowany w sposób, który może naruszać konstytucyjne wolności i prawa oraz zasady ustrojowe państwa.

 

Treść uchwały NRA

Źródło: adwokatura.pl