SSP Iustitia ujmuje się za adwokatami

SSP Iustitia ujmuje się za adwokatami

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” w sprawie zaliczenia do I grupy szczepień adwokatów i radców prawnych

W związku z program szczepień przeciwko koronawirusowi, w którym w ramach I grupy szczepieniu podlegają „osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa”, w tym pracownicy wymiaru sprawiedliwości, zwracamy się do Rady Ministrów o zaliczenie do tej samej grupy adwokatów i radców prawnych, którzy mają wyznaczone terminy rozpraw w 2021 r.
Stopień narażenia przedstawicieli tych grup zawodowych w razie prowadzenia rozpraw jest taki sam, jak pracowników sądów. Równe traktowanie wymaga objęcia programem szczepień ww. grup zawodowych tak samo, jak sędziów.
W razie ich objęcia programem szczepień możliwy będzie szybki powrót do prowadzenia rozpraw, co przyczyni się do zagwarantowania obywatelom prawa do rozpoznania ich spraw w rozsądnym terminie. Jest to szczególnie ważne w sprawach karnych, w których możliwości prowadzenia spraw on-line są ograniczone.