Spis czynności lobbingowych podjętych w 2018 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Spis czynności lobbingowych podjętych w 2018 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

W specjalnym dodatku do Magazynu MacLawye®, pod nazwą LOBBING™  publikowany jest spis czynności lobbingowych podejmowanych przez Adwokata Jerzego Marcina Majewskiego na rzecz  Związku Kynologicznego w Polsce, w procesie legislacyjnym ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

SPIS CZYNNOŚCI PODJĘTYCH w 2018 r.

W Ilustrowanym Adwokackim Magazynie Publicystycznym MacLawye® publikowane są artykuły powiązane z tematem lobbingu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w części powiązanej z problematyką kynologiczną.

ARTYKUŁY ZWIĄZANE z NOWELIZACJĄ USTAWY o OCHRONIE ZWIERZĄT

Pod koniec roku spodziewana była autopoprawka do zgłoszonych z inicjatywy Posłów PiS i Posłów PO & .N dwóch projektów ustawy nowelizującej ustawę o ochronie zwierząt. DO końca 2018 r. te autopoprawki nie zostały jeszcze złożone. Według nieoficjalnych pogłosek krążących w Sejmie, “odmrożenie” projektu, nadanie mu numeru druku sejmowego oraz właściwe procedowanie ma się rozpocząć w lutym 2019 r. Niemniej pogłoski przewidywały już wcześniejsze terminy.

(jmm)

 

wyciag z rejestru lobbystow