O feminatywach i neutratywach w określeniu zawodu adwokata. Indywiduum adwokackie

O feminatywach i neutratywach w określeniu zawodu adwokata. Indywiduum adwokackie

128. posiedzenie Prezydium NRA

Prezydium NRA omówiło opinię Rady Języka Polskiego w przedmiocie, zainicjowanym przez Komisję do spraw Równego Traktowania, dotyczącym możliwość stosowania feminatywów i neutratywów na legitymacjach adwokackich i aplikanckich. Po analizie nadesłanych materiałów, Prezydium postanowiło sprawdzić możliwości techniczne zamieszczenia na legitymacjach terminów „adwokatka”, „aplikantka adwokacka”, „osoba adwokacka” i „osoba aplikancka”. 

Stanowi to kolejny etap otwarcia NRA na postulaty środowisk dążących do posługiwania się językiem “neutralnym płciowo”. Po raz pierwszy zagadnieniem tym NRA zajmowała się już w czerwcu 2021 r., kiedy do Komisji etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu wpłynęło zapytanie, czy używanie terminu “adwokatka” stanowi naruszenie godności zawodu adwokata. W swojej odpowiedzi Komisja stwierdziła, że “posługiwanie się poprawną formą gramatyczną żeńskiego oznaczenia zawodu adwokat w postaci ‘adwokatka’– nie godzi w etykę zawodową”.

Określenie “osoba adwokacka” budzi jednak sprzeciw Kolegów, bo “osoba” jest rodzaju żeńskiego; zaproponowy przeze mnie termin “obiekt adwokacki” budzi sprzeciw Koleżanek, zatem nie pozostaje nic innego jak zaproponować termin neutralny “indywiduum adwokackie” – jmm

W sprawie feminatywów i neutratywów w wykonywaniu zawodu radcowie prawni są jednak rozsądniejsi:

Odmiennego zdania niż NRA była Komisja etyki i wykonywania zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP). 29 grudnia 2022 r., powołując się na przepisy obowiązującego prawa (w szczególności ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego), stwierdziła, że “wyłącznie dopuszczalnym przy wykonywaniu zawodu jest tytuł zawodowy «radca prawny», bez względu na płeć osób (…) jako zbiorcze pojęcie języka prawnego dla określenia wszystkich osób wykonujących zawód”. W konkluzji dodano, że komisja “z szacunkiem odnosi się” do wynikających z ewolucji obyczajów, języka, potrzeb społecznych i kulturowych części kobiet wykonujących zawód co do używania określenia «radczyni prawna», jednak stwierdza, że można używać go tylko w języku potocznym “w obszarze nie związanym z wykonywaniem zawodu, w szczególności w życiu prywatnym”.


Cały problem (i zajmowanie się nim przez Prezydium NRA) uważam za niepoważny i mam nadzieję, że “badanie możliwości technicznych” to odłożenie sprawy ad calendas graecas. A radcom prawnym gratuluję rozsądku

Jerzy Marcin Majewski
obiekt adwokacki