Niezawisłość asesorów przy stosowaniu tymczasowego aresztu

W dzisiejszym programie TVN 24 Kawa na ławę, poseł Tadeusz Cymański oburzył się na posła Ryszarda Kalisza, który był stwierdził, że młodzi asesorzy stosują areszty tymczasowe na wniosek CBA, w sposób mechaniczny, działając pod presją, i – chociaż Kalisz nie powiedział tego wyraźnie – bez zachowania zasady sędziowskiej niezawisłości.Poseł Ryszard Kalisz jest adwokatem i praktyka działania sądów jest mu znana.
Jeśli weźmiemy pod uwagę politykę udzielania nominacji sędziowskich przez Przezydenta RP, staje się oczywiste, że o żadnej niezawisłości asesorów przy stosowaniu aresztów tymczasowych mowy być nie może.Asesor wie, że jeśli nie zastosuje aresztu tymczasowego na wniosek CBA, nie otrzyma nominacji na sędziego od Prezydenta RP, chociażby miał najlepsze opinie i super pozytywny wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
<>
Niezawisłość sędziowska w polskim wymiarze sprawiedliwości została zlikwidowana bądź co najmniej poważnie ograniczona polityką udzielania nominacji sędziowskich prze Prezydenta RP.
I nie ma się co oburzać Panie Pośle Cymański. Wszystkiego dobrego z okazji imienin; więcej obiektywizmu w ocenie PiS, bo aż  żal słuchać ekwilibrystycznych uzasadnień dla działania PiS w Pana wykonaniu.<