Kandydaci na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury

Kandydaci na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
Oficjalną deklarację kandydowania na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury złożyli:

Pani Mecenas Ewa Krasowska

Pan Mecenas Łukasz Chojniak


Adw. Ewa Krasowska

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy.

W związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Adwokatury, uprzejmie informuję, że podjęłam decyzję o kandydowaniu na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury na kolejną kadencję. To dla mnie zaszczyt a jednocześnie poczucie ogromnej odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji.

Mój główny cel to kontynuacja prac nad utrzymaniem sprawnego pionu dyscyplinarnego, który jest jednym z podstawowych filarów gwarantujących niezależność Adwokatury i wolność wykonywania zawodu adwokata.

Praca na rzecz samorządu towarzyszy mi od samego początku wykonywania zawodu adwokata. Traktuję to jako wyraz zaufania Koleżanek i Kolegów wobec mojej osoby. W przeszłości pełniłam funkcję rzecznika dyscyplinarnego w mojej Izbie Adwokackiej w Białymstoku, byłam także członkiem sądu dyscyplinarnego, a następnie powierzono mi funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego NRA. Na ostatnim Krajowym Zjeździe Adwokatury w Krakowie zostałam wybrana Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury.

Wypełniając cele dla jakich powołany jest pion dyscyplinarny, nie tracę z pola widzenia złożoności zagadnień dotyczących osób, które uczestniczą w tym postępowaniu. Dokładam wszelkich starań, aby postępowania dyscyplinarne były prowadzone transparentnie, rzetelnie i sprawnie. W najbliższym czasie przedstawię Państwu szczegóły mojego program.

Wyrażając wdzięczność osobom, z którymi pracowałam, proszę jednocześnie o obdarzenie mnie zaufaniem na kolejną kadencję.

Z wyrazami szacunku

Adw. Ewa Krasowska

Rzecznik Dyscyplinarny AdwokaturyAdw. dr Łukasz Chojniak

Od wielu lat wykonuję zawód adwokata a praktykę adwokacką łączę z działalnością naukową i dydaktyczną. Byłem Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie, a obecnie kandyduję na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Byłem Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie.

Pełniąc tę funkcję stworzyłem nowoczesny, sprawnie działający pion dyscyplinarny przystosowany do aktualnych realiów postępowań dyscyplinarnych, nastawiony na transparentną komunikację z adwokatami i organami Adwokatury.

Zaprosiłem do współpracy aplikantów adwokackich jako protokolantów wierząc, że taka współpraca najlepiej służy Adwokaturze, wprowadza młodsze pokolenia w realia zasad wykonywania naszego zawodu i angażuje ich w pracę na rzecz samorządu.

Praktykę adwokacką łączę z działalnością naukową i dydaktyczną. Kształcę kolejne pokolenia aplikantów adwokackich prowadząc zajęcia z zakresu prawa i postępowania karnego.

Jestem doktorem nauk prawnych, adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, autorem ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa i postępowania karnego.

Orzekam w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, a także jestem członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na Uniwersytecie Warszawskim.

W ramach działalności samorządowej od początku zajmuję się zagadnieniami etyki adwokackiej i zasadami wykonywania zawodu. Brałem udział w pracach Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jako jej członek. W tegorocznych wyborach samorządowych w Izbie warszawskiej otrzymałem ponownie zaufanie mojego środowiska i zostałem wybrany do składu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

Adw. dr Łukasz Chojniak

 


Adw. dr  Łukasz Chojniak publikuje w Internecie swój program, deklarując co chciałby zmienić w funkcjonowaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.
[su_button url=”https://rzecznikadwokatury.pl/program/” target=”blank” style=”soft” background=”#5d376a” color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Program adw. dra Łukasza Chojniaka”]RZECZNIK DYSCYPLINARNY ADWOKATURY[/su_button]

 

 

Link do programu Pani Mecenas Ewy Krasowskiej zamieścimy niezwłocznie po jego opublikowaniu w sieci.

 

 
 

 

[su_button url=”http://adwokatmajewski.pl” target=”blank” background=”#d8d3bd” color=”#792c36″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Otwiera wydanie MacLawye®’a z wyborem polecanych tekstów w miesiącu”]PRZEJDŹ NA GŁÓWNĄ STRONĘ BIEŻĄCEGO MIESIĄCA[/su_button]