Adw. Bartosz Golejewski dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

Adw. Bartosz Golejewski dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

Wczoraj zakończyło się Zgromadzenie Pomorskiej Izby Adwokackiej. Zgromadzeenie odbywało się w trybie zdalnym. Wybrano nowe władze oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej wybrany został dotychczasowy rzecznik dyscyplinarny izby, adw. Bartosz Golejewski. Aby dokonać wyboru konieczne było przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

W pierwszej turze mec. Golejewski zdobył 31%, mec. Karczmarzyk 30% a mec. Marcin Derlacz 29%. Reprezentant starszego pokolenia mec. Krzysztof Wolinski uzyskał ponad 9%. Taki wynik oceniony został jako zmiana pokoleniowa w Pomorskiej Izbie Adwokackiej(1).

W drugiej turze wyborów adw. Bartosz Golejewski został wybrany stosunkiem głosów 430 do 403 oddanych na adw. Marka Aureliusza Kaczmarzyka.

Lista osób wybranych do władz Pomorskiej Izby Adwokackiej publikowana jest na fb profilu Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

ADW. BARTOSZ GOLEJEWSKI

W 1995 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W latach 1995-1997 odbył, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego, aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, będąc zatrudnionym jako etatowy aplikant sądowy w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1997-2000 odbył uzupełniającą aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, zakończoną egzaminem zawodowym.
Praktykę adwokacką prowadzi od 2000 roku – początkowo w formie kancelarii indywidualnej, a od 2002 także w ramach spółki partnerskiej. Zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego oraz korporacji i podmiotów gospodarczych.
Od 2007 do 2016 roku członek Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku – jako sekretarz (2007-2013) oraz jako Wicedziekan (2013-2016).
Od 2016 roku do chwili obecnej pełni samodzielną funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.
W 2013 roku wyróżniony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.
W latach 2013 oraz 2016 delegat Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach i Krakowie. W ramach prac Zjazdu był członkiem Komisji Regulaminowej opracowującej miedzy innymi. uchwalone projekty zmian w regulaminie Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich.
Od 2016 roku członek Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wieloletni wykładowca szkolący aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej  i egzaminator w ramach komisji przeprowadzającej kolokwium roczne, a nadto aktualnie po raz trzeci powoływany przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w skład Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej z siedzibą w Gdańsku.(1) Przebieg wyborów, ich wynik oraz opinia, na podstawie wpisu adw. Bartłomieja Wituckiego w fb Niezależnej Grupie Dyskusyjnej Polska Palestra.