Magistri Nostri. Zygmunt Ziembiński „Gandhi”

Magistri Nostri. Zygmunt Ziembiński „Gandhi”

Książka Wydawnictwa Naukowego UAM z serii Magistri Nostri

Zygmunt Ziembiński „Gandhi”

 

Książka w sposób barwny zarysowuje sylwetkę niezwykłego profesora Zygmunta Ziembińskiego, teoretyka prawa, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, od czasów studiów związanego z Wydziałem Prawa i Administracji UAM i znanego w akademickim środowisku Poznania jako „Gandhi”. Ukazano w niej trzy role Profesora: badacza oraz autora oryginalnych koncepcji naukowych, nauczyciela i wychowawcy młodzieży oraz twórcy szkoły naukowej. Z kart książki czytelnik dowie się, że zainteresowaniami naukowymi obejmował Ziembiński nie tylko prawoznawstwo, ale też logikę, socjologię i etykę, co pozwoliło mu analizować różne aspekty zjawisk prawnych. Jego trud badawczy zaowocował trzystoma publikacjami. Pracę badawczą łączył z kształceniem i wychowaniem młodzieży, którą kochał i która lgnęła do niego zafascynowana jego wiedzą i osobowością. Jego skrypty i podręczniki, w tym słynna Logika praktyczna kształtowały wiedzę i kulturę prawną wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Stworzył wyjątkowe seminarium, na którym gromadzili się przyszli prawnicy, filozofowie, socjolodzy, ludzie sztuki i polityki.

OTWÓRZ i CZYTAJ w FORMACIE .pdf

 

 

Do nabycia w Internecie


Przez szość lat (1975-1981) byłem asystentem w Instytucie Nauk Prawno-Ustrojowych na Wydziale Prawa UAM, w skład którego wchodził także kierowany przez Prof. Zygmunta Ziembińskiego Zakład Prawniczych Zastosowań Logiki; miałem szczęście i zaszczyt poznać Profesora w codziennej pracy naukowej i dydaktycznej. Był naszym Mistrzem.

jmm

Przczytaj także:

Historia Zakładu Teorii i Filozofii Prawa UAM