XIII Krajowy Zjazd Adwokatury dwuczęściowo

XIII Krajowy Zjazd Adwokatury dwuczęściowo

Krajowy Zjazd Adwokatury zostaje zwołany: 

  • w dniach 19-21 marca 2021 r. – część sprawozdawczo-wyborcza,
  • w dniach 17-19 września 2021 r. – część programowa

Uchwałą z dnia 24 litego 2021 r. Naczelna Rada Adwokacka zmieniła Uchwałę nr 70/2019 z dnia 21 września 2019 r. oraz Uchwałę nr 98/2020 z dnia 22 września 2020 r., postanawiając, że XIII Krajowy Zjazd Adwokatury odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r. w części sprawozdawcze-wyborczej oraz w dniach 17-19 września 2021 r. w części programowej, pod adresem:

http://kza.adwokatura.pl/

[su_button url=”http://kza.adwokatura.pl” target=”blank” style=”soft” background=”#923909″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Bydgoszcz 19 – 21 marca 2021 r.”]OTWÓRZ WITRYNĘ XIII KRAJOWEGO ZJAZDU ADWOKATURY[/su_button]

Uchwała o podzieleniu Zjazdu na dwie części oraz ustaleniu terminów zgłaszania kandydatur na stanowiska do organów adwokatury, co prawda zamieszczona została na stronie w formacie .doc, jednak nieco trudno ją tam odnaleźć; dlatego na MacLawye® publikujemy tę uchwałę w formacie .pdf

Uchwała określa terminy zgłaszania kandydatur na stanowiska i do Organów Adwokatury. Termin ten rozpoczyna się dzisiaj 5 marca 2021 r. i kończy 16 marca 2021 r.

Już dzisiaj – o czym w większości wiedzieliśmy z deklaracji publicznych – na stronie ogłoszono kandydatury i biogramy adwokatów kandydujących na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie kadencyjne organów Adwokatury 2016 – 2020

Otwórz w formacie .pdf

Do zobaczenia w Bydgoszczy: