Wybór adwokatury

Wybór adwokatury

Debata kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej zorganizowana przez redakcję Rzeczpospolitej

Rzeczpospolita wyemitowała nagranie debaty kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Nagranie debaty dostępne jest na kanale YouTube Rzeczpospolitej. Sama debata nagrana została 29 stycznia 2021 r. zaś jej emisja miała miejsce 1 lutego 2021 r.

W emitowanym przez Rzeczpospolitą materiale rzuca się w oczy nieobecność jedngo z kandydatów, mianowicie adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego, który jeszcze przed nagraniem debaty w swoim oświadczeniu informował, że wobec nieuzgodnienia z nim terminu nagrania debaty, będzie mógł w niej uczestniczyć jedynie w trakcie podróży samochodem. Na kanale Rzeczpospolitej znajdujemy informację, że Pan Mecenas Jarsoław Zdzisław Szymański “po debacie swoje wypowiedzi wycofał”. MacLawye® wyjaśnił, że Pan Mecenas Szymański wziął udział w debacie jednakże nie wyraził zgody na emisję swoich wypowiedzi, wyłącznie z powodów technicznych, bowiem jakość nagrania nie pozwalała na ich emisję a ewentualne “dogranie” tych wypowiedzi, Pan Mecenas uznał za niedopuszczalną nielojalnośc wobec pozostałych kandydatów. Nieobecność Pana Mecenasa Zdzisława Jarosława Szymańskiego w emitowanym materialne znacząco obniżyła kampanijną wartość poznawczą zorganizowanego przez Rzeczpospolią wydarzenia. Zainteresowanym poglądami wszystkich kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej pozostaje czekać na debatę adwokacką, którą organizacyjnie przygotowuje Pan Mecenas Łukasz Chojniak a która będzie emitowana “na żywo” 2 marca 2021 r. o godz. 18:00; mając nadzieję, że wezmą w niej udział wszyscy kandydaci i że będzie to rzeczywista debata. Rzeczywista, bowiem formuła programowa zaproponowane przez Rzeczpospolitą z debatą – zwłaszcza debatą kandydacką – wiele wspólnego nie miała; co najlepiej ocenić wysłuchując nagrania.

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/9DUbqijenr8″ width=”1140″ height=”740″ autoplay=”yes” loop=”yes” rel=”no” playsinline=”yes” title=”Debbata kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej”]

***

Od komentatora debaty kandydackiej oczekuje się zazwyczaj odpowiedzi na pytanie: kto wygrał debatę ? Otóż zaproponowana przez redakcję Rzeczpospolitej formuła debaty nie pozwala odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Zadawane przez redaktora Tomasza Pietrygę pytania dotyczyły spraw tak oczywistych, że trudno było oczekiwać od kandydatów aby znacząco różnili się w odpowiedziach.

Dla przykładu: na pytanie czy aplikanci powinni być zatrudnienia na umowie o pracę wszyscy kandydaci odpowiadają, że powinni być co najmniej godziwie wynagradzani. I trudno się z tym nie zgodzić. Ale w odpowiedziach kandydatów brakuje deklaracji co w tym kieunku uczynią, jeżli zostaną wybrani na stanowisko Prezesa NRA ? A ja chciałby usłyszeć, że doprowadzą przynajmniej do tego aby każdy aplikant miał ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W jaki sposób ? – Nie ja kandyduję na stanowisko Prezesa NRA.

Niewielka różnica zdań pojawiła się między Panem Prezesem Jackiem Trelą a Mecenasem Przemysławem Rosatim przy odpowiedzi na pytnie dotyczące możliwości reklamowania przez adwokatów swoich usług. Pan Prezes Jacek Trela – zgodnie z przyświecającą mu zdaje się dewizą całej kampanii wyrażającą się w zdaniu “żeby było tak jak było” – twierdzi, że przyjęty właśnie przez Naczelną Radę Adwokacką projekt nowego Kodeksu Etyki rozwiązał sprawę, natomiast Pan Mecenas Przemysław Rosati uważa, że problem pozostaje otwarty. Ta różnica w poglądach pojawia się w zasadzie tylko raz w debacie, w momencie gdy Pan Mecenas Przemysław Rosati w pewien sposób “naruszył” zaproponowaną przez redakcję formułę debaty odnosząc się wprost do wypowiedzi Pana Prezesa Jacka Treli. Niemniej konkluzja Pana Mecenasa Przemysława Rosatiego, że sprawa reklamy “wymaga dalszej pogłebionej refleksji”, jest równie enigmatyczna jak cały jego program, którego – podobnie zresztą jak w wypadku Pana Prezesa Jacka Treli – nie znamy i “rekonstruujemy” z wypowiedzi publicznych kandydatów.

Pani Mecenas Joanna Parafianowicz ciekawie zwróciła uwagę na fakt, że protestując przeciwko upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego adwokatura (a w zasadzie wszyscy prawnicy) zaniedbali przekazu edukacyjnego wobec społeczeństwa, niedostatecznie komunikując jakie konsekwencje dla każdego obywatela takie upolitycznienie niesie (co społeczenstwo uświadomiło sobie dopiero po wyroku TK w sprawie aborcji); z tej wypowiedzi Pani Mecenas można wnosić, że jako Prezes NRA do działan wizerunkowo edukacyjnych przywiązywałaby szczególną wagę.

Bardzo ciekawe, bo jednoznaczne, odpowiedzi padły ze strony Pana Prezesa adw. Jacka Treli i  Pana Dziekana adw. Macieja Gutowskiego na – skądinąd najciekawsze w debacie pytanie: jak naprawić społeczne konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji ?

Pan Prezes Jacek Trela odpowiada: nie da się.

Pan Dziekan Maciej Gutowski odpowiada: naprawiając Trybunał Konstytucyjny.

Między tymi odpowiedziami nie ma sprzeczności; obaj kandydaci są zgodni, że to co nam zafundowali politycy może być naprawione jedynie przez wyborców przy urnie wyborczej w wyborach powszechnych, przy czym w wypowiedzi Pana Dziekana adw. Macieja Gutowskiego pojawia się sugestia podjęcia już dzisiaj prac nad rozwiązaniami prawnymi, nie wyłączającymi nawet propozycji wycinkowej zmiany Konstytucji.

W odpowiedziach kandydatów na pytanie o granice politycznego zaangażowania samorządu adwokackiego można odnaleźć zniuansowane różnice. Otóż wszyscy kandydaci zgodnie odpowiadają, że samorząd adwokacki ma obowiązek obrony prawa i praworządności i nie powinien angażować się w bieżącą rozgrywkę polityczną. W wypowiedzi adw. prof. dra Macieja Gutowskiego odnajdujemy zapowiedź działań zmierzających do odzyskania przez samorząd adwokacki pozycji partnerskiej wobec władzy. Każdej władzy.

Zapis debaty w papierowym wydaniu Rzeczpospolitej w czwartek 4 lutego 2021 r.

*

Czekamy na rzeczywistą adwokacką debatę kandydatów 2 marca 2021 r. o godz. 18:00

jmm