Witryna programowa Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli

Witryna programowa Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli

Prezes NRA adw. Jacek Trela uruchomił witrynę programową w kampanii wyborczej przed XIII Krajowym Zjazdem Adwokatury

jacektrela.pl


Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

W czasach wszechogarniającej polaryzacji na gruncie politycznym, społecznym, światopoglądowym, Adwokatura nadal jest jednością. Różnimy się, ale nie wykluczamy wzajemnie. Umiemy prowadzić spory okazując sobie jednocześnie szacunek. W pierwszej kadencji pracowałem z każdym, kto miał wolę zaangażowania się w działalność samorządu, niezależnie od poglądów politycznych, wieku czy płci. I zamierzam to kontynuować w drugiej kadencji. Adwokaturę mam we krwi. To dla mnie zaszczyt, że mogę pracować na rzecz Jej usprawniania i umacniania. Moja Adwokatura to Adwokatura jedności, dialogu, a także broniąca praw i wolności obywatelskich. Adwokatura Polska to jedność w różnorodności. Jako prezes Naczelnej Rady Adwokackiej będę tej jedności strażnikiem.

Adw. Jacek Trela