Tymczasowe aresztowanie. Praktyczny przewodnik dla osadzonych, ich bliskich oraz obrońców.

Tymczasowe aresztowanie. Praktyczny przewodnik dla osadzonych, ich bliskich oraz obrońców.

Adw. Tomasz Budnikowski

Recenzja książki: Anny Drozd i Jacka Szymańskiego

Blisko 8700 aresztowanych było w Polsce pod koniec ubiegłego roku, a tendencja stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego jest na przestrzeni ostatnich lat jednostajnie wzrostowa. Pozostawiając na boku rozważania na temat zasadności stosowania aresztu na taką skalę, pochylmy się nad praktycznym aspektem monografii, która winna być w bibliografii każdego szanującego się karnisty (zwanego także karnikiem).

Nawet jeżeli większość z opisanych tam rzeczy, adwokat odwiedzający klientów w areszcie wie ze swojej praktyki, to pomoże mu ona je uporządkować i poznać ich podstawę prawną. Przewodnik po tymczasowym aresztowaniu winien być obowiązkową lekturą dla aplikantów lub zrozpaczonych klientów, których bliski po raz pierwszy trafił do aresztu. Książka w wyczerpujący sposób dotyka każdej problematyki związanej z pobytem w areszcie od wystroju celi, przez otrzymywanie paczek, wykonywanie telefonów po kwestie prawnego reagowania na naruszenia prawa za kratami. Jako adwokaci dowiemy się z niej m. in. jak napisać dobre zażalenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, lub wniosek albo skargę związaną z funkcjonowaniem aresztu śledczego, jaka jest podstawa prawna takiej a nie innej długości codziennego spaceru i dlaczego warto zawsze odbierać telefon z nieznanego numeru.

Monografia ma świetna szatę graficzną i jest napisana bardzo przystępnym językiem, nie tracąc przy tym na swojej merytorycznej prawnej wartości.
Chociaż formalnie podzielona jest na 3 części „do czytania”: dla aresztowanego, rodziny i adwokata, to zdecydowanie obrońca powinien przeczytać je wszystkie od deski do deski. Czwartą częścią są skondensowane przepisy prawne dotyczące aresztowania, wzory pism i orzecznictwo.

Zakończę cytując fragment ze wstępu “Adresatami niniejszej publikacji są również funkcjonariusze Służby Więziennej. Warto, aby spojrzeli na instytucję tymczasowego aresztowania także z innej perspektywy.”

Zdecydowanie, byłoby wskazane i pożądane dla wszystkich osób przewijających się przez areszty śledcze jako osadzeni, pracownicy czy odwiedzający żeby ją przeczytali.

Książkę można nabyć przez stronę internetow https://prawoanny.pl/przewodnik/

 

adw. Tomasz Budnikowski