Twórczość literacka adwokatów (1979-1980)

Twórczość literacka adwokatów (1979-1980)
Juliusz Łeszczyński
Palestra 26/4-5 – 1982

Na portalu MacLawye® staramy się promować twórczość adwokatów czynnych zawodowo. Warto jednak przypomnieć z Kart Palestry Polskiej adwokatów twórców lat ubiegłych. Przedstawiamy krótką notatkę z Palestry o Klubie Adwokatów Pisarzy w Łodzi i przekroju działalności literackiej jego członków.


 


 

(jmm)