Strategia dla Adwokatury

Strategia dla Adwokatury

24 listopada 2016 r. ten wpis dodajemy do kategorii XII Krajowy Zjazd Adwokatury, w celu przypomnienie Koleżankom i Kolegom Delegatom priorytetów wyrażonych w ankiecie przez środowisko adwokackie.

togalogoAnkieta „Strategia dla Adwokatury” opracowana przez Zespół Naczelnej Rady Adwokackiej d/s Strategii, przeprowadzona początkowo w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, decyzją Naczelnej Rady Adwokackiej przeprowadzona została we wszystkich Izbach Adwokackich. Ankieta przeprowadzona została internetowo. Linki do ankiety rozesłały do adwokatów i aplikantów adwokackich Okręgowe Rady Adwokackie. Ankieta była też promowana przez Naczelną Radę Adwokacką.

W ankiecie wzięło udział łącznie 8 622 Koleżanek i Kolegów, w tym 5 875 adwokatów i 2 747 aplikantów adwokackich.

W tym tygodniu ankieta w formie Keynote’u, zaprezentowana zostanie przez jej inicjatora Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adw. prof. dra hab. Macieja Gutowskiego na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej. Zapewne Pan Dziekan przekaże wszystkim Koleżankom i Kolegom podziękowania za udział w ankiecie; ja ze swej strony, jako współautor internetowej wersji ankiety i jej administrator bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Udział Koleżanek i Kolegów w tej ankiecie przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Jej wyniki są absolutnie reprezentatywne dla całego środowiska. Bardzo cieszy fakt, że w ankiecie uczestniczyli adwokaci i aplikanci wszystkich izb, zarówno dużych jak i najmniejszych.

Wyniki ankiety są analizowane przez Zespół NRA z udziałem i pomocą specjalistów z zakresu badań socjologicznych i statystyki. Wyniki ankiety w formacie .pdf można pobrać z tej strony. Przedstawiamy także prezentację w formacie YT (jako film animowany – gdyby wyniki prezentowane były zbyt szybko, w kazdej chwili można go zatrzymać 🙂 )

jmm

15 września 2015 r.