Sprawozdanie roczne Prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego za rok 2023

Sprawozdanie roczne Prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego za rok 2023

Szanowna Pani Mecenas
Szanowny Panie Mecenasie

Oddaję w Państwa ręce Sprawozdanie z działań w roku 2023.
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę samorządu ‒ bez Was nie udałoby się przeprowadzić tylu ważnych i cennych inicjatyw.
Trzeci rok tej kadencji był intensywny na każdej z płaszczyzn funkcjonowania Adwokatury. Akcje edukacyjne, prace legislacyjne, cyfryzacja Adwokatury i działania na rzecz praworządności w Polsce. To tylko przykłady naszego wspólnego zaangażowania.
Końcówka roku 2023 okazała się czasem Adwokatury – adwokaci jako eksperci stali się ważnym elementem odbudowywania praworządności, a głos adwokatów jest istotny w przestrzeni publicznej.

Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem w załączonym pliku pdf.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
adwokat Przemysław Rosati
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

SPRAWOZDANIE .pdf

 

źródło: adwokatura.pl