Spotkanie z prof. Sławomirą Wronkowską-Jaśkiewicz

Spotkanie z prof. Sławomirą Wronkowską-Jaśkiewicz

Czwartek, 4 kwietnia 2024 r. godz. 19:00

Teatr Ósmego Dnia

ul. Ratajczka 44, Poznań


Spotkanie z prof. Sławomirą Wronkowską-Jaśkiewicz
Prowadzenie: Roman Kurkiewicz

Jeśli chcemy zrozumieć, z jednej strony, mechanizmy rozregulowania czy wręcz rozmontowania polskiego systemu prawnego poprzez partyjne zawłaszczenie takich instytucji państwa jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy czy Prokurator Generalny, czego świadkami byliśmy ostatnio przez blisko dekadę oraz z drugiej strony, jak wygląda próba przywrócenia sprawności i wiarygodności tych instytucji – to Pani Profesor Wronkowska jest jedną z najbardziej kompetentnych osób w Polsce.

 

W rozmowie zamierzamy przedstawić trzy wymiary systemu prawnego, tym samym praworządności w Polsce: jak został zdemolowany, jak próbuje się go uzdrowić i do jakiego stanu winien zdążać. Trudno sobie wyobrazić lepszą osobę do przeprowadzenia nas przez ten labirynt i chaos.

 

Obywatelki i obywatele Polski, my wszyscy, zasługujemy na państwo praworządne, mamy nadzieję usłyszeć, jak do niego możemy zmierzać tradycyjnymi drogami trójpodziału władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

 

Prof. Sławomira Wronkowską-Jaśkiewicz – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była prorektor UAM, gdzie kierowała Katedrą Teorii i Filozofii Prawa, zastępczyni redaktora naczelnego „Państwa i Prawa”, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN.

 

Roman Kurkiewicz – zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Przegląd, wykładowca Collegium Civitas, przyjaciel Teatru Ósmego Dnia.

 

Wydarzenie na fb

Wejściówki w cenie: 10 zł 

 

Fot.:Poznańskie Archiwum Historii Mówionej / YouTube