Społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Jeżeli opozycja wygra wybory w 2023 r. pierwszą ustawą, która powinna być przyjęta przez nowy sejm, powinna być ustawa o Trybunale Konstytucyjnym a pierwszymi decyzjami osobowymi, stwierdzenie nieważności wyboru osób nieuprawnionych do orzekania w Trybunale, wybranych wbrew przepisom Konstytucji.

Projekt  takiej ustawy jest gotowy.

Gotowy nie oznacza ostateczny. Projekt może być w gronie specjalistów jeszcze dyskutowany. Gotowy znaczy postawiony do dyspozycji opozycji.

Został opracowany przez zespół specjalistów Fundacji Batorego.

OTWÓRZ SPOŁECZNY PROJEKT USTAWY o TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM
w formacie .pdf