Rząd poprawia przepisy o stawkach za sprawy “z urzędu”. Zarobki adwokatów i radców prawnych w górę

Rząd poprawia przepisy o stawkach za sprawy “z urzędu”. Zarobki adwokatów i radców prawnych w górę

Kilkadziesiąt milionów złotych rocznie za sprawy z urzędu – o tyle w sumie mogą wzrosnąć wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych prowadzących sporawy z urzędu. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta poinformował, że resort pracuje nad kompleksowym projektem w tej sprawie. 

Trybunał Konstytucyjny w serii wyroków, w tym w orzeczeniach ze środy i czwartku stwierdził, że ustalenie stawek wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów z urzędu na znacznie niższym poziomie od minimalnych stawek przysługujących pełnomocnikom z wyboru jest niezgodne z konstytucją.

Trybunał zasygnalizował przy tym pilną potrzebę zmian przepisów regulujących stawki wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych z urzędu.

Polska Agencja Prasowa zapytała o tę sprawę wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę.

“Po tych wyrokach należy dokonać korekt stawek wynagrodzeń pełnomocników z urzędu i zrównać je z minimalnymi stawkami pełnomocników z wyboru. Oznacza to, że ich wynagrodzenia wzrosną. W Ministerstwie Sprawiedliwości pracujemy już nad kompleksowymi, całościowymi zmianami w tej sprawie” – stwierdził Kaleta. Jak dodał, resort sprawiedliwości chce, aby zmiany te zostały wdrożone i weszły w życie od początku 2024 r.

Wiceminister poinformował, że już przed kilkoma miesiącami po pierwszym wyroku TK w tej sprawie, ministerstwo rozpoczęło analizy i szacunki kosztów zmiany tych przepisów. “Z analiz tych wynika, że mowa o kilkudziesięciu milionach złotych rocznie. Oznacza to, że minister finansów będzie musiał uwzględnić te koszty i zarezerwować je w przyszłorocznym budżecie resortu sprawiedliwości. Mam nadzieję, że resort finansów znajdzie środki na zmiany, których wymaga Trybunał Konstytucyjny” – wskazał Kaleta.

Samorządy prawnicze od lat apelują o zwiększenie wynagrodzeń adwokatów i pełnomocników z urzędu. Prawnicy wskazują, że reprezentując obywateli z urzędu ich wynagrodzenia są o połowę niższe od stawek minimalnych radców i prawników z wyboru. Podkreślają, że nakład pracy i zaangażowanie w obu przypadkach są takie same.

TK już kilkakrotnie orzekał ws. zróżnicowania wynagrodzeń pełnomocników. W kwietniu 2020 r. TK orzekł, że obniżenie o połowę wynagrodzenia adwokata będącego pełnomocnikiem z urzędu w porównaniu do wynagrodzenia, które otrzymałby, gdyby w tej samej sprawie był pełnomocnikiem z wyboru, jest niezgodne z konstytucją. Podobne zdanie TK wyraził w wyroku z grudnia 2022 r. Trybunał podkreślił wtedy, że “różnicowanie wynagrodzenia, to jest obniżenie pełnomocnikom z urzędu o połowę wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia pełnomocników z wyboru, nie ma konstytucyjnego uzasadnienia”.

Z kolei w dwóch wyrokach ze środy i z czwartku TK orzekł, że niekonstytucyjne są przepisy ustalające stawki wynagrodzenia za usługi radców prawnych z urzędu w wysokości niższej niż minimalne stawki radców prawnych z wyboru. Trybunał podkreślił, że należy pilnie, kompleksowo uregulować w ustawie kwestię wynagradzania prawników z urzędu. “Trybunał z przykrością odnotowuje, że kolejny wyrok TK zapada, jest w zasadzie podobny do wcześniejszych orzeczeń i nie ma żadnej reakcji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości zobligowanego do zmiany rozporządzenia” – wskazał TK.

autor: Mateusz Mikowski

za: bankier.pl


Skoro Ministerstwo Sprawiedliwości komunikuje, że prowadzi prace nad nowymi stawkami za pracę adwokatów warto aby Naczelna Rada Adwokacka przypomniała Ministerstwu, że stawki za pracę adwokata Minister może ustalać wyłącznie w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką.

 

jmmAdwokat Piotr Nowaczyk

Wspomnienia NIE-ujawnione

7 bukinist
3 paris
9 metro
8 tour aifel
4 wasington
1 new york
2 kijow
5 montreal
6 wieden
previous arrow
next arrow
7 bukinist
3 paris
9 metro
8 tour aifel
4 wasington
1 new york
2 kijow
5 montreal
6 wieden
previous arrow
next arrow