Reportaż ze Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i dyskusji o sprawach Adwokatury, kontynuowanej po Zgromadzeniu