Przepraszamy za usterki

Przepraszamy za usterki

Tekst projektu nowego Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich wraz z porównaniem do tekstu aktualnie obowiązującego regulaminu. Przyczynek do dyskusji o polityce informacyjnej NRA

Przydatna pomoc dla Delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 19 grudnia 2020 r.


Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej podjęto uchwałę o zwołaniu na 19 grudnia br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Zjazd ma przyjąć zmiany w regulaminie odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zmiany te mają dotyczyć określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.

Projekt regulaminu został przygotowany przez zespół w składzie: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA – przewodniczący zespołu, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia Grzybowska, adw. Aleksander Gut, adw. Artur Kmieciak, adw. Grzegorz Kopeć, adw. Tomasz Korczyński, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, adw. Jerzy Zięba. Dokument został przedstawiony przez adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, a następnie omówiony i rekomendowany przez NRA do przyjęcia przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury.

Grudniowy Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym.

adwokatura.pl


Próżno  szukać uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 grudnia 2020 r. na oficjalnej stronie Naczelnej Rady Adwokackiej w wyszukiwarce przepisów samorządowych. Przy komunikacie o jej podjęciu nie została opublikowana. Co więcej nie został opublikowany projekt regulaminu, który ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Adwokatury. Jak to jest, że adwokat o tak istotne dokumenty musi zwracać się do Naczelnej Rady Adwokackiej w trybie przepisów o dostępie do informacji samorządowej, w oparciu o Prawo prasowe i prawo o dostępie do informacji publicznej (na wszelki wypadek podając wszystkie trzy postawy swojej ciekawości). Za politykę informacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej odpowiada Prezes NRA.

To ja pytam: Panie Prezesie, dlaczego nie nakazał Pan opublikowania uchwały zwołującej Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury  oraz projektu zmian w regulaminie jego zwoływania.

Realizując zatem zasadę “dziennikarstwa uczestniczącego” (to znaczy aktywnie biorąc we własne ręce sprawy, o których piszę) zwróciłem się emailem do Naczelnej Rady Adwokackiej o udzielenie informacji samorządoowej o treści uchwały zwołującej Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury oraz udzielenie przygotowanego przez w.w. zespół projektu regulaminu. Odpowiedź otrzymałem niemal odwrotnie, za co należą się Sekretarzowi NRA Panu Mecenasowi Rafałowi Dębowskiemu słowa uznania, co nie zmienia krytycyzmu wobec uprawianej przez NRA polityki informacyjnej i dowodzi, że uchwała i projekt opublikowane w serwisie informacyjnym adwokatura.pl nie były (co mi się wydawało tak mało prawdopodobne, że prosząc o ich udostępnienie alternatywnie prosiłem o wskazanie miejsca publikacji, bom może przeoczył).

Uchwała jest krótka i odwołuje się do dwóch podstaw: (1) w sposób oczywisty do art. 55 ust. 2 Prawa o adwokaturze oraz (2) do art. 44 hb (co za wspaniała numeracja, jak ja ją lubię) ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Uchwałę którą otrzymałem wraz z projektem  zamieszczam w jednym .pdf’ie wraz z projektem Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, który na Nadzwycajnym Zjeździe ma być uchwalony; a także w wygodnym czytniku Issuu

 

Aby ocenić kierunek proponowanych zmian konieczne jest dokonanie analizy porównawczej projektu nowego regulaminu z dotychczas obowiązującym. Po przeprowadzeniu takiej analizy okazuje się, że proponowanych zmian jest całkiem sporo. Tę ciężką pracę porównawczą dedykujemy Panu Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej i publikujemy jako pomoc w podejmowaniu decyzji przez Delegatów (delegatów na XII Zjazd Zwyczajny, bo ich mandaty trwają i to oni są uprawnieni do udziału w Zjeździe Nadzwyczajnym, nazwijmy go XII B)

Poczekaj na załadowanie się przeglądarki .pdf, odśwież stronę albo pobierz .pdf z tego linku.

[su_document url=”https://adwokatmajewski.pl/wp-content/uploads/2020/12/Regulamin-porownanie-projektu-z-regulaminem-obowiazujacym.pdf”]

Sporo tego czerwonego


Proszę aby zainteresowani potraktowali niniejszy wpis jako czysto informacyjny. Nie podejmuję się dokonania merytorycznej oceny projektu, chociaż już jego pobieżna lektura nasuwa sporo wątpliwości (np. uznanie za uczestnika zjazdu osobę,która zalogowała się do systemu). Umiejetność analizy tekstu prawnego o tak doniosłym znaczeniu w ciągu godziny psiedli jedynie poslowie pewnej prawicowej partii, do której nie należę.

Delegaci (którzy odwiedzają portal MacLawye®) mają całe popołudnie. Życzę miłej lektury.

O przyczynach zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Adwokatury można przeczytać w wywiadzie udzielonym przez Zastępcę ~~Sekretarza NRA adwokata. Anisę Gnacikowską Dziennikowi Gazeta Prawna pod tytłem:

Naszym zamiarem jest wprowadzenie jasnej regulacji [WYWIAD][su_button url=”https://adwokatmajewski.pl/temat/stawki-adwokackie/” target=”blank” style=”ghost” background=”#bf66b2″ color=”#891827″ size=”7″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: bank” desc=”czy zasadne jest wprowadzenie godzinowej stawki za usługi adwokackie”]ILE POWINIEN ZARABIAĆ ADWOKAT[/su_button]

[su_button url=”http://adwokatmajewski.pl” target=”blank” background=”#d8d3bd” color=”#792c36″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Otwiera wydanie MacLawye®’a z wyborem polecanych tekstów w miesiącu”]PRZEJDŹ NA GŁÓWNĄ STRONĘ BIEŻĄCEGO MIESIĄCA[/su_button]