Projekt lobbingowy w sieci dla ZKwP

Projekt lobbingowy w sieci dla ZKwP

Mec. Jerzy M. Majewski uruchomił w sieci portal informacyjny ZKwP.info

Aktualizacja: Po zakończeniu działań lobbingowych w sprawie na rzecz ZKwP strona zkwp.info została zdjęta z sieci.

Jest to projekt lobbingowy. Witryna promuje Polską Księgę Rodowodową Związku Kynologicznego w Polsce i została uruchomiana w związku z trwającymi w Sejmie RP pracami nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, w której proponuje się przyjęcie przepisu definiującego pojęcie “psa rasowego”. Ma to olbrzymie znaczenie dla hodowców psów rasowych, bowiem spod ustawowego zakazu rozmnażania zwierząt domowych wyłączone są właśnie psy rasowe.

Ustawodawca chce naprawić swój błąd z 2011 r. kiedy to nowelizując ustawę o ochronie zwierząt spod zakazu rozmnażania wyłączono psy rasowe hodowane przez hodowców należących do ogólnopolskich organizacji społecznych zajmujących się działalnością prozwierzęcą. W rezultacie od 2012 r.zamiast ograniczenia “dzikich” hodowli niespełniających standardów hodowlanych, w Polsce zaczęły powstawać masowo ogólnopolskie stowarzyszenia – częstokroć trzyosobowe stowarzyszenia zwykłe – zrzeszające tychże hodowców. W rezultacie nowelizacja z 2011 r. przynisła skutek społeczno-gospodarczy odwrotny od zamierzonego.