Prezes NRA na posiedzeniu Komisji sprawiedliwości i praw człowieka w toku prac legislacyjnych projektu ustawy o SN

Prezes NRA na posiedzeniu Komisji sprawiedliwości i praw człowieka w toku prac legislacyjnych projektu ustawy o SN

W trakcie drugiego czytania poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, posłowie demokratycznej opozycji ponownie zgłosili poprawki, które zostały odrzucone przez Komisję sprawiedliwości i praw człowieka w dniu wczorajszym. Projekt został ponownie skierowany na posiedzenie komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia zaproszonego gościa, adwokata Przemysława Rosatiego, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezes NRA w swoim wystąpieniu podkreślił, że źródłem obecnego chaosu w wymiarze sprawiedliwości jest wadliwość (niekonstytucyjność) ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Odnosząc się do wad samego projektu, Przemysław Rosati zaakcentował szczególnie fakt, że projekt przenosząc postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego, pozostawia w zakresie kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego sprawy dyscyplinarne adwokatów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, co jest nielogiczne i przeczy deklarowanym przez projektodawców celom ustawy.

Obejrzyj całość wystąpienia adw. Przemysława Rosatiego:

 

Zrzut wideo (całość) z: sejm.gov.pl 

Wczoraj negatywne opinie o projekcie ustawy i zarzuty jego niekonstytucyjności przedstawiła I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nawet Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (neoKRS). Negatywne opinie przesłali do Sejmu: Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenie Sędziów “Iustitia”; krytycznie o projekcie wypowiedziało się wielu specjalistów-autorytetów prawniczych. Nie wpłynęło to na decyzję Komisji, bowiem PiS ma w niej większość zaś minister Szynkowski vel Sęk oświadczył, że on ma pozytywną opinię:… szefa Biura Legislacyjnego przy Prezesie Rady Ministrów (dopytywany przyznał, że jest to jedna jedyna pisemna pozytywna opinia o projekcie jaką projektodawcy dysponują).

Dlatego nie należy mieć nadziei, że wypowiedź Prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego wpłynie na Posłów PiSu. Mimo to wypowiedź Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej jako głos Adwokatury Polskiej jest ważna. Pozostanie w archiwach Sejmu RP i – miejmy nadzieję – kiedyś zostanie przypomniana. Niech pozostawnie także w archiwach MacLawye®’a.

jmm

Komisja ponownie zarekomendowała Sejmowi odrzucenie wszystkich poprawek demokratycznej opozycji. Czytaj dodatkowe sprawozdanie komisji w formacie .pdf


Trzecie czytanie projektu ustawy w tym pięć głosowań,

w piątek 13 stycznia 2023 r.

 

 

Przeczytaj analizę
oko.press


Piątek 13 stycznia 2023 r. godz. 11:00

LISTA HAŃBY

jak głosowali posłowie

Sejm uchwalił nowelizację u… by Redakcja Onet Wiadomości