Możesz odwiedzić witrynę w wersji tekstowej, z możliwością tłumaczenia wpisów na inne języki

Praworządności nie powinno przeliczać się na żadną walutę

Praworządności nie powinno przeliczać się na żadną walutę

Stanisław Zabłocki

Praworządności nie powinno przeliczać się na żadną walutę

 

W filmie Sidneya Arthura Lumeta najpierw był tylko jeden sprawiedliwy, ale ten jeden przekonał jedenastu błądzących. Zmiana poglądów nie jest łatwa, ale może przynieść dobre owoce. Zatem z uwagi na jego finał tytuł obrazu powinien brzmieć nie „Dwunastu gniewnych ludzi”, ale raczej „Dwunastu sprawiedliwych”.

Życie kreśli jednak bieg wypadków mniej budujący niż ten z filmowego scenariusza. Okazało się, że – co prawda – sprawiedliwych było trzech, ale nie potrafili przekonać ani jednego błądzącego. Cała reszta do końca pozostała gniewnymi. I tylko gniewnymi.

Brak zmiany poglądów nie może w tym wypadku przynieść dobrych owoców.

W ramach popieranego i przeze mnie systemu sankcji, nie chcę odwoływać się do rosyjskiego przysłowia, ale mogę to uczynić w nawiązaniu do internetowego korpusu języka polskiego i zawartej tamże, trawestującej to przysłowie, anegdoty o panience, która chce „i cnotę zachować i rubla zarobić”. Życie uczy, że najczęściej kończy się to tak, że nie ma ani cnoty, ani rubla.

Ale co jeszcze ważniejsze, cnoty, tak jak i praworządności, nie powinno przeliczać się na żadną walutę.

A po drugie, zakładając nawet to, że wbrew przysłowiu i jego anegdotycznej egzemplifikacji jakiś pieniążek jednak się trafi, trzeba – moim skromnym zdaniem – wielkiej naiwności, aby nie dostrzegać, że zasługę zdobycia rubelka w całości przypisze sobie ktoś inny, naszej cnoty szargać i tak nie przestanie, a nawet będzie to czynił z jeszcze większą zaciętością, pieniążek zaś zostanie zużyty na cele, które łatwo przewidzieć. Przynajmniej wydawałoby się, że bardzo łatwo przewidzieć.

Tym większy szacunek dla trzech przewidujących i sprawiedliwych. Niestety, tylko trzech.

Stanisław Zabłocki

Tekst został opublikowany na profilu fb Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego i zamieszczony na portalu Maclawye® za zgodą AutoraMacLawye® o przebiegu prac legislacyjnych ustawy o SN