Polski Sejm wykreśla z systemu prawnego przepis niewygodny dla bankowców; w chwili, gdy Polska pogrąża się w wywołanym przez banki kryzysie gospodarczym

OTWARTE ZAWIADOMIENIE
O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRAWA BANKOWEGO.

Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów
Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP
Szanowny Pan Mariusz Kamiński Minister Szef CBA

Szanowni Panowie,

13 stycznia 2009 roku Sejm RP wykreślił art.92 c z Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

NIE ISTNIEJĄ ŻADNE LOGICZNE PRZESŁANKI TAKIEGO DZIAŁANIA.

Art. 92 c. 1. Przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jestem przekonany, że wykreślenie tego artykułu Prawa Bankowego nastąpiło pod wpływem przestępczego procesu lobbingowego ze strony funkcjonariuszy systemu bankowego. Tylko oni, a nie banki, mieli w tym PRYWATNY interes, by dorobić sobie „na boku kilka miliardów złotych”.

Jeśli jest inaczej, to czym wytłumaczyć fakt, że np. w kwietniu 2007 roku Bank Millennium sprzedaje wierzytelność kredytu hipotecznego w wysokości setek tysięcy złotych do firmy (znamy nazwę) INTERNATIONAL INC. z siedzibą w Road Town. Adres: Pasea Estate, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wpisanej do rejestru: Registrar of International Business Companies, prowadzonego przez Rząd Brytyjskich Wysp Dziewiczych pod numerem (znamy numer). Oczywiście wspomniana firma upełnomocnia panią Radcę Prawną z Wrocławia, która w jej imieniu wzywa do natychmiastowej spłaty CAŁOŚCI wymagalnej kwoty wraz z odsetkami – bez jakichkolwiek negocjacji – co do rat czy wysokości odsetek. Dlaczego polski bank nie sprzedał wierzytelności do polskiej firmy sekurytyzacyjnej ? Firma na Wyspach Dziewiczych nie rejestruje właścicieli, nie płaci podatków. Jest to RAJ PODATKOWY. Każdy grosz przyda się do skromnej bankierskiej pensji.

Zdecydowana większość firm windykacyjnych ma siedzibę poza granicami Polski (w większości w Luksemburgu). Wie o tym co najmniej milion Polaków, do których z nakazem zapłaty zastukał Komornik Sądowy (Luksemburg to wprawdzie Europa, ale RAJ PODATKOWY).

Chciałbym zwrócić uwagę szanownym Panom, że Polskie Sądy nadają klauzule wykonalności na nakazach zapłaty w stosunku do umów zawartych przed 13 stycznia 2009 roku.

TO JAWNE PRZETĘPSTWO W ŚWIETLE ART.92 C PRAWA BANKOWEGO, obowiązującego do dnia wykreślenia. To zjawisko dotyczy SETEK TYSIĘCY OBYWATELI POLSKI POSZKODOWANYCH NA MILIARDY ZŁOTYCH.

Przywoływany przez wierzycieli i w orzeczeniach Sądów Powszechnych art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego ma brzmienie:

“…Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania…”

“…chyba że sprzeciwiałoby się TO ustawie…”

Do 13.01.2009 roku sprzeciwiało się to art. 92 c Ustawy Prawo Bankowe !!!

„Bolało” to przestępców w białych kołnierzykach i postanowili ZAŁATWIĆ wykreślenie tego art. z Prawa Bankowego – by nie przeszkadzał w zarabianiu przez nich pieniędzy w tzw. Rajach Podatkowych.

Zasadnym jest moje pytanie: jak takie wykreślenie ZAŁATWIA się W POLSKIM PARLAMENCIE. Podobno obowiązują w NIM wysokie standardy moralne, a ich naruszenie pokazowo jest karane (mamy tego ostatnio przykłady).

Kto był inicjatorem wniosku o wykreślenie tego artykułu ??? !!!

Czy Polski Parlament współpracuje z każdym kto płaci, nie bacząc na skutki podejmowanych przez siebie decyzji ?

Szanowni Panowie, logicznym jest, że oczekujemy USTAWY, która unieważni wszelkie klauzule wykonalności Polskich Sądów Powszechnych, nadanych na postanowieniach, wyrokach, nakazach płatności w stosunku do sprzedanych, przelanych, cedowanych wierzytelnościach do dnia wykreślenia art. 92 c Prawa Bankowego, tj. do 13 stycznia br.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, wnoszę o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, KTO i JAKI miał interes we wnioskowaniu wykreślenia wspomnianego art. 92 c PRAWA BANKOWEGO i spowodowanie koniecznej reakcji Prokuratora Generalnego.

Oświadczam, że dysponuję dokumentami uzasadniającymi zarzuty.

Z wyrazami szacunku, Roman Sklepowicz, Poznań 19 marca 2009 roku.

Źródło:
Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez System Bankowy
www.sklepowicz.pl

Jedna myśl o „Polski Sejm wykreśla z systemu prawnego przepis niewygodny dla bankowców; w chwili, gdy Polska pogrąża się w wywołanym przez banki kryzysie gospodarczym

  1. Facet ma jaja i WIELKĄ rację…. Ustawy w Naszym Parlamencie się KUPUJE…. Służą one tylko BANKOWC-OM….

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.