Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Wnioski opinii – w części dotyczącej zagadnień kynologicznych – są zbieżne z oficjalną opinią Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.

Pobierz opinię NRA w formacie

.pdf  Opinia-NRA-do-UoOZ