Nowelizacja KPC w Senacie

Nowelizacja KPC w Senacie

Senator adwokat Zbigniew Cichoń zgłasza poprawki do nowelizacji Kodeksu postepowania cywilnego postulowane przez środowisko adwokackie.


 

Połączone komisje – Ustawodawcza i Praw człowieka – Senatu RP w dniu 25 czerwca 2019 r.obradowały nad tekstem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw.Stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej prezentował Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski. Poważne i uwzględniające krytyczne głosy adwokatów, stanowisko przedstawił senator adwokat Zbigniew Cichoń, który zapowiedział zgłoszenie odpowiednich poprawek podczas posiedzenia plenarnego Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r.


26 czerwca 2019 r. Podczas planarnego posiedzenia Senatu, senator adwokat Zbigniew Cichoń złożył wnioski legislacyjne (poprawki), o których mówił podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej Senatu. Poprawki zostały skierowanie do połączonych komisji celem sporządzenia opinii uzupełniającej (sprawozdania).


15:30 – Poprawki senatora Zbigniewa Cichonia nie uzyskały poparcia połączonych Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka. Przy głosowaniu nad skreśleniem nowego art. 130 (2a) – odrzucenie nieopłaconego środka zaskarżenia i “karna” opłata za błąd w wyliczeniu opłaty – głosowanie zkonczyło się wynikiem 8:8. Szkoda, że nie wszuscy sentorowie adwokaci byli obecni na posiedzeniu. Poprawki zostały podczas posiedzenia zgłoszone jako wnioski mniejszości. Sprawozdawcą nadal jest senator Cichoń. Jednak podejście senatrów cłonków komisji do tematu i głosowanie zgodnie z opinią rządową powoduje, że trudno jest liczyć na poparcie tych poprawek przez Senat na posiedzeniu plenarnym.


Z 10 poprawek zawnioskowanych przez senatora Zbigniewa Cichonia, Senat przyjął – mimo braku poparcia komisji – tylko jedną (uchylenie  przepisu wprowadzającego “karną” opłatę w wypadku niewłasciwego opłacenia środka zaskarżenia; mimo to wielkie brawa dla senatora Cichonia za adwokacką postawę w toku prac legislacyjnych.

Poniżej w tekście dodatkowego sprawozdania komisji senackich (do pobrania w .pdf) znakiem x zaznaczono poprawki senatroa Zbigniewa Cichonia, które nie uzyskay poparcia komisji a znakiem v poprawkę, która mimo braku poparcia komisji została uchwalona przez Senat.


Sprawozdanie-uzupelniajace