Nowelizacja KPC; ostatnia nadzieja w Senacie – apel do Naczelnej Rady Adwokackiej

Nowelizacja KPC; ostatnia nadzieja w Senacie – apel do Naczelnej Rady Adwokackiej

W toku prac legislacyjnych nowelizacji KPC, NRA i Łódzka Izba Adwokacka złożyły krytyczne opinie. Ani jeden z wniosków opinii NRA i Izby Łódzkiej nie został uwzględniony. Sejm uchwalił nowelizację 13 czerwca 2019 r. W dniach 14 i 15 czerwca 2019 r. własnie w Łodzi odbywa się plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej. Szanowni Członkowie NRA – ZAREAGUJCIE !!! Sądzę, że podjęcie przez NRA uchwały “wyrażającej zaniepokojenie” czy nawet – choć w tak radykalną wątpię – “wyrażającej sprzeciw”, nie wystarczy. Naszą ostatnią szansą jest Senat. Posiedzneie Senatu planowane jest na 31 lipca 2019 r. Zapewne przedtem odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praworządności. Proszę Członków NRA – podejmijcie uchwałę domagającą się od obuu komisji decyzji o wysłuchaniu publicznym (w zasadzie o wysłuchaniu głosu Adwokatury Polskiej, bo wysłuchanie publiczne w Senacie zgodnie z art. 80 ust 1b Regulaminu Senatu możliwe jest tylko przy inicjatywie ustawodawczej Senatu). I stawcie się wszyscy in gremio na tym wysłuchaniu. Może wówczascoś do Senatoróww dotrze. Podejmijcie walkę o uchylenie przepisów podwyższających opłaty sądowe oraz przepisów “zastawiających pułapki formalne” na pełnomocników stron, zwłaszcza przepisu przewidującego “karną” opłatę w wypadku błędu w obliczeniu opłaty od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej złożona w toku prac legislacyjnych;

Opinia Łódzkiej Izby Adwokackiej złożona w toku prac legislacyjnych;

Sprawozdanie Ministra Sprawiedliwości z konsultacji społecznych.

 


Powyższy apel opubikowany został w dniu 15 czerwca 2019 r. i upubliczniony na FB około godz. 9:00. W południe nadeszła informacja, że przygotowywany jest tekst uchwały NRA. Około godz. 14:00 uchwała została podjęta i niezwłocznie upubliczniona na portalu adwokatura.pl

Daleki jestem od mniemania, że uchwała NRA podjęta została wyłącznie w odzewie na mój apel. Niemniej dziękuję NRA za podjęcie uchwały i szybkość jej upublicznienia. 

Sądzę, że ostatni akapit uchwały nalezy interpretować jako apel o przprowazenie przez Senat publicznego wysłuchania Adwokatury Polskiej w trybie art. 1 ust. 1 i art. 58 ust. 9 PoA w zw. z art 60 ust. 3 punkt (3) Regulaminu Senatu (wysłuchanie organizacji na zaproszenie Przewodniczącego Komisji); a nie apel o wysłuchanie publiczne, o którym mowa w art. 80 ust. 1b i 80a Regulaminu Senatu, bo ta procedura zastrzeżona jest wyłącznie dla ustaw procedowanych z inicjatywy Senatu a nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego taką nie jest. Byłoby wskazane aby NAczelna Rada Adwokacka przekazując uchwałę Senatowi RP wyjaśniła tę kwestię, bowim – wydaje się – tempo podejmowania dzisiaj uchwały doprowadziło do tego, że końcowy akapit (apel) jest z prawniczego punktu widzenia w istocie niefortunny.POZWÓLCIE NAM PRACOWAĆ