mObywatel – Legitymacja Adwokacka

mObywatel – Legitymacja Adwokacka

Od 9 stycznia 2023 r. adwokat, aplikant adwokacki i prawnik zagraniczny mogą pobrać, a następnie posługiwać się mLegitymacją, wykazując swoje uprawnienia do wykonywania zawodu w ramach całego systemu wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracji publicznej.

mLegitymacja w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel jest dostępna dzięki wymianie informacji dotyczących statusu zawodowego adwokatów i prawników zagranicznych oraz statusu aplikantów adwokackich między aplikacją mobilną mObywatel a elektronicznym Systemem Obsługi Adwokatury (e-SOA). Podstawą wymiany tych informacji jest numer PESEL prawnika i jego posiadanie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z tej usługi.

mLegitymacja jest dostępna w aplikacji mObywatel dla:
•    adwokata wykonującego zawód,
•    aplikanta, w tym aplikanta na stażu (oprócz aplikantów na urlopie dziekańskim),
•    prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną, posiadającego nr PESEL.

UWAGA:

użytkownicy aplikacji mObywatel, w celu uzyskania dostępności (wyświetlenia) mLegitymacji w portfelu dokumentów powinni zaktualizować aplikację mObywatel, co pozwoli na dodanie tego dokumentu w mObywatel. Należy wejść (z iPhone’a w ApStore, smartfony z Androidem w GooglePlay) na mObywatel i pokaże się opcja [uaktualnij], dopiero po aktualizacji w aplikacji mObywatel opcja [dodaj dokument] wyświetli możliwość dodania legitymacji.

źródło: adwokatura.pl

 


Warto podkreślić, że adwokaci są pierwszą grupą zawodową, która uzyskała możliwość dodania do elektronicznego portfela swojej legitymacji potwierdzającej uprawnienia zawodowe. Dotychczas była możliwość dodania legitymacji szkolnej i studenckiej a od 1 stycznia ZUSowskiej legitymacji emeryckiej. Naczelnej Radzie Adwokackiej należą się słowa uznania za wynegocjowanie i doprowadzenie do finału tej możliwości.

Teraz należałoby oczekiwać, że dziekani okręgowych rad adwokackich wymuszą na prezesach sądów okręgowych respektowanie w sądach posługiwania się dokumentem elektronicznym (bo dochodzą sygnały, że np. w Poznaniu nawet elektroniczny dowód osobisty nie jest respektowany).

Ale nie byłbym sobą gdybym sarkastycznie nie wspomniał, że trochę szkoda, że adwokaci niewykonujący zawodu (adwokaci-emeryci) nie mogą pobrać legitymacji.  Jak mniemam mógł to być wymóg ministerstwa cyfryzacji, żeby nie mieszać urzędnikom w głowach, co to za jeden adwokat niewykonujący zawodu.

Ewentualnie: Pan Prezes uznał, że pośród adwokatów-emerytów tylko jeden posługuje się aplikacją mObywatel, to nie warto. 🙂

Ale takiemu adwokatowi-emerytowi przykro się robi, że może oczekiwać od samorządu jedynie wieńca i przemówienia dziekańskiego nad grobem (przy czym im dalej od dnia przejścia na emeryturę tym “ranga” przemawiającego niższa, kończy się zazwyczaj na delegowanym aplikancie bez przemówienia).

 Ale dobrze, że NRA załatwiła tę eLegitymację. Gratuluję.

jmm