MacLawye® zaskarża absurdalne przepisy samorządowe

MacLawye® zaskarża absurdalne przepisy samorządowe

Mimo, że początkowo nie zamierzałem odwoływać się od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, który ukarał mnie karą upomnienia za to, że w 2014. roku nie dopełniłem obowiązku gromadzenia dokumentacji punktów szkoleniowych i nie złożyłem z ich zdobywania sprawozdania, postanowiłem jednak odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury złożyć.

25 listopada 2017 r. Wyższy Sąd Dyscyplinarny zmienił orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i uniewinnił MacLawye®a. Po otrzymaniu wyroku WSD z uzasadnieniem opublikuję odpowiedni komentarz. – jmm[/su_note]

I doprawdy nie tyle walczę o uchylenie orzeczenia, co o uchylenie uchwały nakazującej rozliczanie się z punktów szkoleniowych. Bo to jest uchwała zła. To jest uchwała sprzeczana z ideą samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. To jest uchwała, która z doskonalenia zawodowego czyni parodię a w środowisku adwokackim promuje hipokryzję. Nie zaskarżam orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, bom punktów w 2014 r. nie zgromadził. Zaskarżam uchwłę Naczelnej Rady Adwokackiej nakazującą gromadzenie tych punktów.

Ponieważ wielu Kolegów prosiło mnie o udostępnienie tekstu odwołania, publikuję poniżej…

(jmm)

 pobierz .pdf tutaj