Konferencja on-line. Problemy pogranicza prawa cywilnego

Konferencja on-line. Problemy pogranicza prawa cywilnego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  pt. “Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego” – on-line, odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek). Obrady rozpoczną się o godz.  10:00.  Sesje  konferencyjne  będą  prowadzone  w  trybie  zdalnym przy wykorzystaniu techniki informatycznej (system Microsoft Teams).

Program  konferencji  przewiduje  wystąpienia  panelowe  powiązane  tematycznie  z grupą  takich  zagadnień  jak:

 • – stosowanie  instytucji  cywilnoprawnej  proweniencji  w  obszarach pozostających    poza zakresem klasycznej cywilistyki, jak np. sektor publiczny;
  – kryteria  rozgraniczenia  gałęzi  systemu  prawnego,  takich  jak  prawo  cywilne (prywatne), prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne;
  – znaczenie i rozumienie zasady jedności prawa cywilnego;
  – zagadnienie  konstytucjonalizacji  prawa  cywilnego  i  jego  relacji  do  fenomenu  publicyzacji prawa cywilnego;
  – zjawiska prywatyzacja prawa publicznego a publicyzacja prawa prywatnego;
  – sens podziału na prawo publiczne i prywatne.

Konferencja ma w sieci bardzo dobrą stronę internetową pod adresem:

http://pogrpc.amu.edu.pl