Kolejna deklaracja programowa adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego

Kolejna deklaracja programowa adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego

Wakacje sądowe

W odpowiedzi na pytanie zadane w fb grupie dyskusyjnej adwokatów, w jaki Pan Mecenas chciałby walczyć ze skutkami wprowadzonych doręczeń elektronicznych, kandydat na Prezesa NRA adw.  Jarosław Zdzisław Szymański zadeklarował:

Chcę, aby Adwokatura nie tylko opiniowała projekty aktów prawnych, ale również je przygotowywała.

Oceniając problem realistycznie, ustawodawca wprowadził doręczenia elektroniczne i jest mało prawdopodobne, aby się z nich wycofał, więc mam inną propozycję, aby zniwelować ryzyko, jakie ze sobą niosą te przepisy. Jednym z pierwszych moich działań jako prezesa NRA byłoby przedstawienie projektu ustawy o wakacjach sądowych oraz uzyskanie jak największego poparcia dla tego projektu zarówno u przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym sędziów i prokuratorów, jak i następnie u parlamentarzystów. Gotowe i sprawdzone w praktyce wzorce dla tego rozwiązania istnieją w innych państwach Unii Europejskiej, jak również w procedurze przed TSUE, dlatego chciałbym, aby obowiązywały one również w prawie polskim.